To gode bloggere, Fredrik Mellem og Audun Lysbakken, har nå med hjelp fra Dagsavisen, en pågående debatt om foreldrepermisjon. Dette er en interessant diskusjon, særlig siden en av dem sitter med makt i saken. Lysbakken har også engasjert seg i saken tidligere, da med Heikki Holmås med nettsiden pappaperm.no. Et strålende initiativ.

Det er bra at debatten kommer opp igjen. Selv om Mellem og Lysbakken stort sett er enige, er en viktig uenighet i hvor stor grad offentlige myndigheter skal sette betingelser for hvordan permisjonen skal tas ut for at man skal få penger. Jeg er av de som synes det er helt naturlig at man setter klare betingelser. Her er noe av det jeg mener:

1) Foreldrepermisjon er et fantastisk gode. Det er ikke lenge siden vi så på dette som luksus. De fleste ser i dag på det å kunne få betalt for å være hjemme sammen med barna sine som en selvfølgelighet. Av og til tror jeg vi har godt av å stoppe opp og tenke over hvor godt vi har det. Foreldrepermisjon er bra for barna, for foreldrene og også for arbeidslivet. Sykefraværet hadde nok vært langt høyere enn i dag om vi skulle hatt en kortere foreldrepermisjon. Dagens unge er godt vant! Like vell mener jeg at man ikke kan forvente at man skal kunne utvide permisjonen i det uendelige.

2) Klart man kan sette betingelser for utbetaling av offentlige penger. Jeg har vanskelig med å se at dette handler om tvang. Det er ingen som tvinger noen til noe. Mellem argumenterer for at man skal ta i bruk hyggeligere og mer positive virkemidler for å nå frem med likestilling og likelønn. Det er i utgangspunktet en fantastisk opplevelse å få være hjemme med barnet sitt. Dessuten kan jeg vanskelig se for meg noen hyggeligere måte å oppnå målsettinger i likestillingspolitikken på enn faktisk å betale folk. Nemlig, betale fedrene for å være hjemme. Helt fantastisk. Hvis du er hjemme med barna får du betalt, hvis ikke får du ikke betalt. Positiv forsterkning.

3) Problemet er at skal man forene punkt 1 og 2 må dette få konsekvenser for utformingen av politikken. På den ene siden bør man ikke utvide permisjonen for mye, på den andre siden ønsker man å belønne menn for å være hjemme med barna. Det er for meg her tvangen kommer inn. Mange ser på permisjonen som en tid for mor til å være sammen med barna. Her har Mellem et kjempepoeng; det er en vrangforestilling å tro at man tar fra mor hvis man skulle sette betingelse om at større deler av dagens permisjon var forbeholdt far. Det er ikke mor sin permisjon, det er barnas eller foreldrenes. Dette har jeg kort blogget om tidligere i en annen blogg. Det høres også svært fornuftig ut, slik Mellem mener, å se på hvilken språkbruk man har knyttet til dette. Fedrekvote høres unektelig ut som en maksgrense. Jeg kjenner faktisk folk som tror at dette også er en maksgrense og at det faktisk ikke er mulig for far å ta ut mer.

Så; hva om vi ikke hadde hatt noen permisjon i det hele tatt. Hva om vi skulle bygge denne opp fra starten av? Hadde man da ment at en tredeling av permisjonen innebar noe tvang? Neppe. Innenfor rimelighetens grenser for hvor stor permisjonstiden skal være; del den i tre (eller kanskje fire og gi første delen til biologien), men bruk annen språkbruk. Da tror jeg kanskje både Mellem og Lysbakken hadde fått noe.