Julen er tiden for ettertanke. Da jeg skulle holde tale for Fellesorganisasjonens julebord var jeg nødt til å sette meg ned å tenke litt. Hva er det egentlig vi skal feire nå i julen? Her er noen av tankene som jeg presenterte i talen.

Jeg tror ikke på Jesus, jeg tror ikke på Julenissen! Hva er det da jeg skal feire? Hva er det jeg tror på? Det er ingen tvil. Jeg tror på positiv forsterkning!

Julen skal for meg bli en feiring av positiv forsterkning og dens betydning. Betydning for meg, for dere alle, for samfunnet, for familien, for arbeidsmiljøet. Ja, rett og slett en feiring av livet. Dette høres kanskje litt underlig ut. Kanskje særlig for dere som enten 1) ikke er vernepleier eller 2) ikke har hund. For dere som er 1) vernepleier og for dere som 2) har hund bør det ikke være underlig i det hele tatt. Så nå skal jeg bruke litt tid på hva og hvorfor.

Hva er positiv forsterkning?

Jeg skal i liten grad komme inn på de vitenskapelige prinsippene for analyse av atferd. For meg er positiv forsterkning et symbol på evnen til å se hverandre, anerkjenne det andre gjør og det andre er, sette pris på samhold og felleskap, ikke ha fokus på det negative, det du ikke liker ved andre.

Familielivet er et område der vi bør feire positiv forsterkning. Alle tenker nok her på barneoppdragelse. Fokus på positiv forsterkning endrer ikke bare barnets atferd, men det gjør noe med oppdrageren. Det er mye mer tilfredsstillende å gi barnet ros for noe det gjør bra, enn kjeft og mas for alt det negative.

Men det mange ikke tenker på er viktigheten av positiv forsterkning i et samliv. Hva er best? Å ta oppvasken for å glede seg selv og partneren, eller å ta oppvasken for å unngå kjeft for at man ikke tok den? Jeg vet det er det første. Men dette avhenger selvsagt av at det kommer ros når man har tatt oppvasken. Hvis det i stedet kommer: «Hvorfor har du ikke støvsuget også», så kommer man ikke noen vei.

Det finnes forskning på dette. En ekteskapsforsker, Gottman, kan forutse med 90 % sannsynlighet hvilke forhold som kommer til å vare. Forhold som har høy grad av positiv interaksjon varer. 5 positive for hver negativ interaksjon. Hvor mye man sier man elsker hverandre forutsier ikke hvor lenge et forhold vil vare, men det gjør graden av positiv interaksjon.

Generelt kan man også si at straff og negativ forsterkning kan føre til at man unngår samkvem med den andre. Dette er jo ikke bra for et ekteskap. Tenk over det når man nå går inn i julen.

Vi trenger en revolusjon i utdanningssystemet. Tenk dere hvor fort barn lærer et dataspill. Analyserer man dette ser man at de vet hva som forventes, spillerens atferd blir kontinuerlig målt, spilleren får umiddelbar tilbakemelding om utførelse, og ikke minst spilleren får opp til 100 ganger i minuttet forsterkning som motiverer for videre spill. Tenk om man hadde opplevd det i skolen. At man vet hva som forventes, at man får umiddelbar tilbakemelding og opp til 100 ganger i minuttet får forsterkning som motiverer for videre læring…

Dette handler selvfølgelig også om å ha en positiv innstilling til livet. Dette er noe vi kan bestemme oss for. Presten Per Anders Nordengen har sagt og skrevet mye om dette.Og det er jo dette Obama er så flink på. Skape begreistring. Yes we can, handler ikke om straff, det handler ikke om negativ forsterkning, det handler om å snakke sammen, se hverandre, prise hverandre, det handler om positiv forsterkning. Ja, jeg vet at han sa noe om straffende konsekvenser i talen hans i går når han mottok fredsprisen. Samtidig er jeg ikke i tvil om at Obama er klar til å gi positive konsekvenser ved positiv atferd.

Paulus skrev ”Kappes om å hedre hverandre”. Det er det vi må gjøre!

Jeg håper at de av dere som enten 1) tror på jesus eller 2) tror på julenissen også kan tenke litt på positiv forsterkning når vi nå går inn i juletiden. For de av dere som verken tror på 1) jesus eller 2) julenissen er jo kanskje positiv forsterkning noe som dere også kan feire.

Om dere vil lese mer om positiv forsterkning kan dere lese dette:

– Stephen Ray Flora

– Karen Pryor

– Murray Sidman