Det er ikke sant. Sant at vi fikk svaret på fredag. Vi fikk ikke svaret på hvorfor? Det kan godt være at Breivik har Asperger syndrom. Men la det være helt klart. Det er ikke et syndrom som gjorde han til massemorder.

Fredag ble en spesiell dag i rettsaken. Professor Ulrik Fredrik Malt diagnostiserte Breivik. Uten å ha pratet eller samhandlet med han. Tourettes. Asperger. Og. Barnepsykiateren fra hans barndom støtter denne diagnosen. På nyhetene. I full offentlighet.

Det er selvsagt ikke bare Malt og Næss som har tenkt tanken om at Breivik kan ha Asperger syndrom. Diskusjonene har gått på diverse nettfora og i ulike medier. På vernepleiersiden på Facebook ble dette diskutert i april. I desember skrev en av verdens fremste autismeforskere, Simon Baron-Cohen, følgende i en kommentar for The Guardian:

«People with autism typically have difficulties with the cognitive component (they have trouble inferring what other people might think or feel), but have intact affective empathy (it upsets them to hear of others suffering). So Breivik is unlikely to have autism.»

Rettsaken blir mer og mer lik en jakt. Ikke jakten på Breivik. En jakt på en diagnose. En diagnose som kan gi oss svaret på det store spørsmålet. Hvorfor? Men. Det stemmer ikke at en diagnose vil gi oss svaret. Så enkelt er det bare ikke.

Et av problemene er at det fremstilles som om en eventuell diagnose er årsaken til det han har gjort. Slik er det selvsagt ikke. En diagnose er oftest bare summen av en rekke atferdsbeskrivelser. Uavhengig av hvilke diagnoser man kan henge på Breivik, er det ikke slik at disse automatisk fører til massemord. Dessverre kan en slik offentlig diagnostisering føre til større skepsis og frykt for personer med samme diagnose. Vi generaliserer.

Mange med Asperger syndrom trenger særskilt oppfølging for å leve best mulig liv. Mange er sårbare for andre faktorer enn det andre er sårbare overfor. Det er sannsynlig at oppfølgingen av personer med Asperger syndrom kan bli bedre. At for dårlig oppfølging fører til at mange ikke får det livet som de kunne fått. Men. Det betyr ikke at de blir kriminelle eller massemordere. Internasjonal forskning viser at personer med Asperger ikke er overrepresentert i kriminalstatistikken.

Og; trenger vi egentlig å vite alt om han? Er det virkelig slik at en Aspergerdiagnose er relevant for retten og de vurderinger som skal gjøres? Det er relevant å finne ut om han var utilregnelig eller ikke. Men det er vel ikke relevant å få vite enhver diagnose fyren måtte ha eller kunne fått. Som Jim Aage Nøttestad som forsker på kriminalitet og Asperger syndrom sier til Dagbladet:

”Vi ser på de rettspsykiatriske erklæringene der diagnosen er brukt de siste ti årene. De foreløpige resultatene viser at vi ikke finner noen spesiell sammenheng mellom diagnosen og lovbruddene.”

Nettopp. Det er sannsynlig at det ikke er noen sammenheng mellom diagnosen og handlingene. Derfor synes jeg det er foruroligende at media nå sluker rått det Malt sier som en slags fasit. Kanskje er det en fasit på noe. Men ikke på ”Hvorfor?”

Som Bjørn Ihler (en av de overlevende fra Utøya) skriver så riktig og viktig på Twitter: «Vil i kveld vise min støtte til alle der ute med aspergers eller andre former for autisme, autisme fører ikke til vold og krimminell adferd»

Og til slutt, to ting som fredagen fikk meg til å tenke litt ekstra på:

1)    Jeg håper virkelig at om det er noen som skal stille en diagnose på meg, så vil de møte meg, snakke med meg, undersøke meg og teste meg. At de ikke bare skal lese andres rapporter og observere meg i en situasjon jeg aldri har vært i før.

2)    Kanskje bør helsepersonell tenke over taushetsplikten sin en ekstra gang før man uttaler seg om diagnoser til media. Selv om det er mange år siden diagnosen ble stilt. Denne saken er spesiell på alle måter, men jeg mener barnepsykiater Næss er et svært dårlig forbilde når det gjelder overholdelse av taushetsplikten.