autismdayFra farlige kriminelle til sosiale entreprenører. Dette er to av ytterpunktene knyttet til medias dekning av autisme. Og, to av mange grunner til at det er viktig med en egen dag som særskilt retter fokus på autisme. I dag, 2. april, er det nemlig FNs World Autism Awareness Day.

Både som vernepleierstudent og som vernepleier har jeg jobbet for personer med autisme og deres familier i ulike settinger. Særlig i arbeidet i barnehabiliteringstjenesten møtte jeg familier med særskilte utfordringer og problemer i hverdagen. Ofte ble barnas medfødte utfordringer forsterket av manglende kompetanse og forståelse hos de arenaene småbarnsfamilier ferdes på. Men. Også ofte møtte jeg engasjerte og flinke folk som arbeidet for å styrke livene til personer med autisme. Jeg har også i mitt interessepolitiske arbeid sett at tjenestene til personer med autisme kunne vært styrket.

I mitt virke for personer med autisme har jeg sett at det både er behov for myteknusere og mulighetsagenter/ døråpnere. På en dag som denne er det viktig å markere at dette er noe vi vernepleiere og andre fagfolk må tilstrebe å være.

Autisme er noe myteomspunnet og for mange kanskje noe litt mystisk. Når vi hører om det i media er det litt for ofte knyttet til kriminalitet. Alvorlig kriminalitet. Både i rettsaken etter 22. juli massakren og i omtalen av gjerningsmannen i skoleskytingen ved Newtown, Connecticut ble autisme nevnt. Nevnt på en slik måte at noen kan tenke at autisme er årsaken til alvorlig kriminalitet. Nevnt på en slik måte at folk med denne diagnosen muligens blir ytterligere stigmatisert og diagnosen ytterligere mystifisert. Det er problematisk. Fagfolk, media og andre må være bevisst hvilken språkbruk vi bruker i slike sammenhenger. Og at vi er tydelige på hva autisme faktisk er. Eksempelvis. I en bloggpost jeg skrev i forbindelse med 22. juli rettsaken refererer jeg blant annet til Simon Baron-Cohen. Det kan jeg også gjøre på en dag som denne:

“People with autism typically have difficulties with the cognitive component (they have trouble inferring what other people might think or feel), but have intact affective empathy (it upsets them to hear of others suffering). ”

Mange vernepleiere jobber for personer med autisme. Derfor er det også viktig at vernepleiere bidrar til å avmystifisere autisme. Vi må bidra til at diskusjonene rundt autisme er kunnskapsbaserte. Vi må være ”mythbusters”. Vernepleiere bør reagere når media eller andre fagfolk er unøyaktige i sin omtale av autisme. Forhåpentligvis er det ikke noen som fremdeles tror at årsaken til autisme er kjøleskapskalde mødre eller akademiske fedre. Men kunnskap om autisme trengs fortsatt. Den kunnskapen vernepleiere som jobber for personer med autisme har er viktig at også befolkningen ellers, og kanskje særskilt administratorer og politikere, får kjennskap til. Mytene om autisme bygger funksjonshemmende barrierer.

Vernepleiere skal ikke bare være myteknusere. Vi skal også bidra til muligheter. Både i det direkte arbeidet for den enkelte. Enten det er i opplæring og oppfølging av barn med autisme, eller det er i bistand til å mestre dagliglivet. Og i det å fremme inkludering, kanskje særlig i arbeidslivet. Vi har i det siste sett noen strålende eksempler på muligheter. Pixellus og Unicus er slike eksempler. Det trengs folk som ser muligheter. Som er innovative. Vernepleiere bør stå i første rekke som innovatører, også på dette feltet.

Jeg vil komme med noe små anbefalinger som på hver sin måte handler om autisme. Og som passer bra på en slik bevisstgjøringsdag som i dag.

  • Skribenten og samfunnsdebattanten Yousef Assidiq er en av de mest spennende stemmene i den norske samfunnsdebatten. I dette innlegget skriver han litt om hvordan det er å ha Aspergerdiagnose.
  • Vernepleier og høgskolelektor i vernepleie, Thomas Owren, har skrevet mastergrad om autisme. Jeg har enda ikke lest den, men tør like vel å skrive den opp som en anbefaling. Temaet er nemlig svært så spennende, og passer godt på en dag som handler om bevisstgjøring. I  ”Autreat and Autscape: informing and challenging the neurotypical will and ability to include” skriver han nemlig blant annet at ”Based on how conference conditions are created, the study casts doubt on the will and ability of a non-autistic majority to provide full and effective participation for an autistic minority.”
  • autismeforeningens nettsider finnes mye informasjon om autisme, også aktuelt for oss såkalte fagpersoner.
  • FN har en egen nettside om World Autism Awareness Day

«This international attention is essential to address stigma, lack of awareness and inadequate support structures. Now is the time to work for a more inclusive society, highlight the talents of affected people and ensure opportunities for them to realize their potential. »

Secretary-General Ban Ki-moon

Skjermbilde 2013-04-01 kl. 22.48.38Anbefaler også denne lille filmen om autisme: