Fagfolk og personer med utviklingshemning sammen om bedre kompetanse. Både i Norge og Danmark.

I fjor kjempet vi kampen. Og vant. Kampen for profesjonsutdanninger som sikrer spesialisert og konkret kompetanse. Kompetanse til det beste for velferdstjenestenes brukere. Kampen mot en samlet generalistutdanning innenfor det såkalte sosialfaglige feltet. Kampen mot nedleggelse av vernepleierutdanningen. I den kampen stod fagfolk og brukerorganisasjoner sammen. Norsk forbund for utviklingshemmede var så tydelig som de kunne være når de uttalte seg om kompetansebehovene; vernepleierutdanningen måtte bestå.

I Danmark pågår diskusjonene om sin(e) utdanning(er). Både fagfolk og brukerorganisasjoner er tydelige på at det trengs mer spesialiserte utdanninger enn det de har i dag. Pedagogutdanningen de har i dag sikrer ikke kompetansebehovene på en god nok måte. Nå har lederen for LEV, organisasjonen for utviklingshemmede, skrevet et klart og tydelig brev til landets minister på feltet. Det er et brev jeg anbefaler folk å lese. Utfordringene og diskusjonene i våre to land er svært like. Og. I begge landene står fagforeninger og brukerorganisasjoner, så vidt jeg kan se, sammen om virkelighetsoppfatninger og mål. Og ikke minst hvordan disse målene skal nås.

I både Norge og Danmark er diskusjonene om utdanning og kompetansebehovene i tjenestene for personer med utviklingshemning svært aktuelle (les blant annet Bjørn Roar Vagle sin svært interessante artikkel i siste Fontene). Kanskje trengs det enda mer samarbeid mellom landene om dette, nå når begge landene har åpnet opp mulighetenes vindu?