Lønn handler på ingen måte bare om absolutte verdier. Det handler om relasjoner. Din opplevelse av din egen lønn blir påvirket av andres lønn. Betyr det at det beste er å ikke vite? Neppe.

Du har kanskje sett klippet med apene på youtube før. Apene som leverer en stein og får mat. Det er fantastisk morsomt, men også tankevekkende. Den ene apen er fornøyd med å få agurk helt til den ser at naboen får druer for å gjøre det samme. Da blir den rasende. Ulik lønn for lik atferd/ likt arbeid skaper kraftige reaksjoner. Slik er det kanskje for oss mennesker og. Du kan være fornøyd med lønnen din helt til du får vite at andre får mer for samme arbeid eller tilsvarende arbeid. Da blir du misfornøyd.

Hva kan vi så lære av apene? En ting kunne vært, som mange kanskje vil hevde, at lønninger bør være hemmelig. Hvis lønnsforskjeller er offentlig, særlig på individnivå, vil det føre til uro. På en arbeidsplass vil det kanskje føre til dårlig arbeidsmiljø og din jobbtilfredshet vil reduseres. På samfunnsnivå kan det kanskje føre til opprør.

Jeg er selvsagt skeptisk til hemmelighold av lønninger. For det første er det lite som tyder på at synlige lønnsforskjeller på samfunnsnivå skaper stor uro i Norge. Jeg tror ikke du trenger å være redd. På tross av at vi for eksempel vet at kvinnedominerte yrkesgrupper tjener mindre enn sammenlignbare mannsdominerte yrkesgrupper fører ikke dette til noen stor storm akkurat. Selv om vi vet at topplederne tjener ufattelig mye mer enn «gutta på golvet» er det ikke akkurat slik at vi stormer gatene. Kanskje det er her vi har noe å lære av apen? At vi bør bli litt mer sinna? Det beror i såfall på om sinne fører til at den andre apen får drue den også. Det sier historien ikke noe om. Men. Sannsynligvis vil apen sakte men sikkert akseptere forskjellene, bli mindre og mindre aggresiv og fortsette med agurken.

For det andre gjør åpenhet om lønn det mulig å gjøre noe med lønnsforskjellene. Kanskje i motsetning til apene burde vi mennesker kunne  gjøre noe med grunnlaget for denne frustrasjonen. Selvsagt burde det ikke være slik at kvinnedominerte høgskolegrupper skal tjene mellom 15 og 20 % mindre enn sammenlignbare mannsdominerte grupper. Nemlig. Det har ikke velferdssamfunnet vårt råd til i lengden. Selv om apevideoen er morsom er lønnsforskjellene, som ikke ser ut til å endres nevneverdig, til å grine av.

Denne bloggposten er delvis inspirert av Alexander W. Cappelens fredagskronikk i Dagens Næringsliv 16. november. Finner den desverre ikke på nett.