Du, Kristin. Jeg sier det med en gang. Kanskje ligger løsningene på problemene dine i en liten brosjyre som ble gitt ut denne uken.

Jeg tror du og jeg er enige i mye, men kanskje særlig i en sak. Skolen er kanskje det viktigste vi kan engasjere oss i. En god skole er avgjørende både for enkeltindividene og samfunnet. En god skole handler om kunnskap og kompetanse. Og om følelser.

Som for de fleste andre fedre var det en følelsesladd opplevelse når sønnen min begynte på skolen for tre år siden. Det er kanskje ikke alle andre som opplever det, men jeg ble også rørt etter forrige foreldremøte. Et møte som bekreftet at det viktigste skolen har er lærerne. Læreren til sønnen min gjør meg glad og trygg. Som tidligere veileder for lærere i skolen har jeg også blitt rørt når vi i samarbeid med foreldre har skapt gode tilbud til barn med utviklingshemning/ autisme. Skolen skaper følelser. Skolen skal skape følelser. Nå vil kanskje noen mene at jeg er litt sær. For. Denne uken var det noe annet skolerelatert som skapte følelser hos meg. Jeg innrømmer det gjerne. Jeg ble rørt av en liten brosjyre som Utdanningsforbundet og FO i felleskap har laget.

I hele min yrkeskarriere som vernepleier har kompetansen i skolen engasjert meg. Jeg er helt overbevist om at skolen i større grad må bli tverrfaglig. En arena, som alle andre arenaer i velferdssamfunnet, hvor ulike profesjoner jobber sammen om å skape best mulig kvalitet. Læreren har vært, er og skal være den viktigste yrkesgruppen i skolen. Som jeg skrev, det bekreftet læreren til sønnen min på møtet for noen uker siden. Men, jeg kan bare ikke forstå hvorfor dere i regjeringen har vært så tilbakeholden med å satse på en tverrfaglig skole. Manglende bevilgninger til dette kan jeg til en viss grad forstå, men at dere ikke har et bevisst forhold til den innsatsen ulike profesjoner gjør i skolen har undret meg. De siste årene har dere omtalt alle i skolen for lærernes assistenter. Det undervurderer både det assistene gjør og det høgskoleutdannet personell gjør.

En grunn til at dere har vært tilbakeholden kan selvsagt være frykten for profesjonskamp. At lærerne, som særlig du med gode grunner ønsker å være på godfot med, skal lage trøbbel. Jeg har vært på møter med stortingsrepresentanter som har uttrykt det samme. At det jeg sier er svært interessant, men som stiller spørsmål om dette ikke kan føre til profesjonskamp. Vel. Den profesjonskampen kan avlyses. Og, det er derfor jeg blir rørt av en liten brosjyre.

Brosjyren slår fast lærerens posisjon i skolen, og at andre profesjoners kompetanse er et supplement. De ulike stillingstypene er komplimentære. Og så slår den fast hvor viktig miljøterapeuter, altså barnevernpedagoger, vernepleiere og sosionomer kan være i skolen. Den er konkret på hvordan miljøterapeuter jobber og kan jobbe i ulike deler og på ulike nivå. Den viser deg muligheter for en bedre skole. Bruk mulighetene, Kristin.

Noen av oss vernepleiere vil nok fremdeles ønske at lovverket skal åpne for at vi kan ha et selvstendig opplæringsansvar da vår kompetanse på kognitiv funksjonsnedsettelse i en del tilfeller vil være vel så viktig som lærerens pedagogiske kompetanse, men brosjyren slår fast vår rolle som deltaker i målsettings- og opplæringsarbeidet. Det er flotte greier, som jeg håper du legger merke til.

Så, Kristin. Nå er det opp til deg. Det du skal begynne med er noen forsøksprosjekter. Prosjekter der noen utvalgte skoler får midler til å ansette miljøterapeuter. Ikke bare en, men flere. Høgskoleansatt personell som har ulike oppgaver på ulike nivå. Som jobber tett sammen med lærerne for en bedre skole. Der kunnskap og kompetanse er sentralt. Prosjekter som følges av forskere. For vi trenger mer forskning på hvordan en tverrfaglig skole kan bidra til ulike løsninger for ulike utfordringer.

Du snakker mye om utfordringene i skolen. Mobbing, frafall i videregående skole, segregering. Kanskje, Kristin, ligger løsningen på mange av dine problemer i en liten brosjyre. Jeg sier ikke at alle løsningene på problemene dine ligger der, men hvis du virkelig tok tak i det som står der er jeg overbevisst om at både du, elever, miljøterapeuter, lærere og foreldre ikke bare hadde fått økt kunnskap og kompetanse. Vi hadde også blitt glade og fornøyde!