dritanI natt kan Dritan Kreshpaj bli sendt ut av landet. Eller i morgen. Eller dagen etter. At Norge skal sende Dritan tilbake til Albania, det kan jeg rett og slett ikke forstå. Kan du?

Jeg har skrevet om Dritan Kreshpaj tidligere. Jeg har også uttalt meg til Fontene om han. Dritan er en 25 år gammel mann fra Albania. I 2005 kom han til Norge og har fått avslag på søknaden om opphold på humanitært grunnlag. Det kan jeg heller rett og slett ikke forstå.

Mannen har en alvorlig nyreskade/ lidelse og har også psykisk lidelse. I tillegg har han Down syndrom. Dritan har store psykiske og fysiske bistandsbehov. Behov som etter all sannsynlighet ikke vil bli ivaretatt i Albania. Gjennomføring av utvisningen av Dritan kan medføre forverring av hans tilstand og også i verste fall alvorlig sykdom og død. Kan vi virkelig la innvandringspolitiske hensyn bidra til dette? For det er vel det det er. Norske regler tilsier at vi skal være restriktiv slik at ikke mange med alvorlig sykdom eller utviklingshemning skal komme til landet som ”lykkejegere”.

Selv om jeg ikke kjenner Dritan er det som vernepleier, som har lest litt om situasjonen hans, svært vanskelig å forstå at han skal sendes ut. Han får tett oppfølging av fagfolk her i landet. Han har ingen familie i Albania, og etter å ha vært her i 8 år har han opparbeidet seg tilknytning til landet.

Dritan er såkalt papirløs. Det betyr at han ikke har tilgang på blant annet spesialisthelsetjenester. Nå er det igangsatt en kronerulling for å få en spesialistutredning. I følge Adresseavisen skal en av våre kjente psykologspesialister gjennomføre denne. Jeg har nå betalt inn 200 kroner til denne innsamlingen. Ikke så mye, men gjør noen få av dere som leser dette det samme vil han få en utredning som hvem som helst andre her i landet ville fått gjort gratis. Gratis for vi bor i et velferdssamfunn som ivaretar alle folk med store bistandsbehov. I hvert fall de som er født her.

Min oppfordring til norske myndigheter: skjerp dere! Min oppfordring til dere andre: Gjør Dritans sak kjent!

Jeg har som sagt ikke direkte kjennskap til saken. Men jeg har hatt kontakt med Dritans hjelpeverge som også er vernepleier. Jeg har også lest en del om han. Det kan du og gjøre.

Foreningen av tolvte januar skriver om han på sin nettside.

Her finner du støttesiden på Facebook og her finner du siden om innsamlingsaksjonen.