Mimmi Kvisvik stort nyttGratulerer så mye til Mimmi Kvisvik som i dag har blitt valgt som ny leder for Fellesorganisasjonen (FO). Som øverste leder for fagforeningen til flesteparten av landets vernepleiere er dette en svært viktig jobb. Lykke lykke til.

Lederen for FO er en viktig stemme for alle landets vernepleiere. Også for dem som ikke er organisert i FO. Ikke bare skal hun jobbe for rettighetene til sine medlemmer. Hun skal også fremme vernepleierprofesjonen, jobbe for vernepleiefaglig kompetanse, stå på barrikadene for dem som landets vernepleiere jobber for og være en talsperson for et samfunn preget av likeverd og inkludering.

Det er nok av saker å ta tak i. Her er noen utvalgte utfordringer:

  1. Helsetjenestene er i endring. Samhandlingsreformen bygger på mange av de samme ideene som var grunnlaget for ansvarsreformen. Men. Mange steder er vernepleierens rolle uavklart. Profesjonen og dens utøvere er for lite kjent. Det kan føre til at tjenestebrukerne går glipp av viktig og riktig kompetanse. FO har en viktig rolle i å fremme vernepleiere som viktig del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  2. Stortingsmelding om situasjonen for personer med utviklingshemning er snart klar. Vernepleierne spiller en viktig rolle for å sikre deltakelse og inkludering. Mange har kritisert vernepleierne for å være for svake til å være de kulturbærerne som er nødvendig i kommunene. Styrke rettsikkerheten for personer med utviklingshemning og sikre kunnskap om ansvarsreformens intensjoner må være en av hovedoppgavene til den nye FO ledelsen.
  3. Utdanningsmeldingen som kom i fjor gir retning på arbeidet innenfor utdanningspolitikken. En profesjonsorganisasjon som FO må være en viktig bidragsyter i utviklingen av vernepleierutdanningen.
  4. Likelønn er en selvsagt utfordring. Sikre at vernepleiere blir verdsatt på lik linje med andre utdanningsgrupper i andre sektorer er selvsagt ikke gjort i en fei, men dette arbeidet er svært viktig ikke bare for oss vernepleiere. Det er viktig for å sikre helse- og sosiale tjenester av høy kvalitet.

Som sagt: Lykke til Mimmi. Gratulasjoner går også til Tone Faugli, vernepleier, som er blitt organisasjonens nestleder og Lars Semmerud som også er valgt inn i ledelsen. Det er selvsagt synd at organisasjonen nå ikke har noen leder for seksjonen for vernepleierne. Det krever kanskje en ekstra innsats på dette området for den nyvalgte lederen?

Har du noen utfordringer til FOs nye leder knyttet til vernepleiefaglig kompetanse og yrkesutøvelse?