Skjermbilde 2013-10-16 kl. 21.16.40Visste du det? At vi idag har fått en ny inkluderingsminister? Hvem? Solveig Horne fra FrP. Det er hun som skal ha ansvar for det viktigste politikkområdet i vår tid. Hvordan skape et godt, mangfoldig og inkluderende samfunn. Nemlig.

Inkludering handler om å bygge et samfunn for alle. Der vi alle har muligheter til å være oss selv. Uavhengig av hvem vi er og hva vi er. Det handler ikke om integrering. At noen skal integreres inn i et samfunn som er definert på forhånd. Det handler om et samfunn der alle bidrar. Bidrar til et mangfoldig samfunn der folk er forskjellige. Ikke et samfunn preget av likhet.

Skal vi få til dette må også samfunnet bygges på likestilling, likeverd og anti-diskriminering. Gjennom holdninger, og ikke minst gjennom handlinger må vi vise tydelig at uansett hvor forskjellig vi er så skal vi ha det samme vernet til nettopp å være ulike. Jeg liker godt at den nye regjeringen har signalisert at de ønsker å se på mulighetene for en felles likestillings- og antidiskrimineringslov. En lov som ikke skiller på grupper. Diskriminering er like problematisk uavhengig av grunnlaget for den.

Det er dette Solveig Horne skal forsvare. Det er dette hun skal utvikle.

Jeg synes det er tåpelig når eldgamle uttalelser blir brukt mot nye politikere. Folk må kunne få lov til å skifte mening eller nyansere seg (tenk om alle høyrefolk skal bruke alle uttalelser Paul Chaffey hadde som stortingsrepresentant for SV mot han nå som han er blitt statssekretær). Derfor synes jeg det var rimelig å gi Horne en sjanse til når det kom frem at hun får tre år siden hadde twitret følgende:

Skjermbilde 2013-10-16 kl. 20.46.33

Jeg synes det er mange andre ting å bruke mot FrP enn en melding på sosiale medier år tilbake.

Men vår nye inkluderingsminister har ikke tenkt å nyansere sine uttalelser. Hun slår fast at hva landets unger skal få vite om homofili, nei at de i det hele tatt skal få vite om at det finnes homofili, er noe vi må være tøffe nok til å debattere. Hva i huleste har dette med tøffhet å gjøre. De som er tøffe er nemlig de som tør å stå frem som homofile i miljø der homofili er sett på som en styggedom som ikke er en del av den menneskelige variasjon. Miljø som får støtte hos politikere som stiller spørsmål ved om homofili er noe som våre barn skal lære om.

Skjermbilde 2013-10-16 kl. 21.23.30

Horne sier at hun også er homofiles minister. Som om noen skulle lure på det. Hun er vår alles minister. Hun er min minister. Og ikke minst er hun sønnen min sin statsråd. Han som skal lære om det menneskelige mangfoldet. Han som skal lære å ta vare på mangfoldet. Han som skal lære å fremme det menneskelige mangfoldet. Han, og alle andre, må lære om homofili, om funksjonsnedsettelse, om islam og om bergensere. Han må lære om menneskelig variasjon. Det er ikke noe vi skal debattere, og det er heller ikke noe skolen og barnehage skal måtte vurdere. Slik er det bare. Og, det er ikke bare han som skal lære om det. Det skal alle barn. Bare på den måten kan vi ha troen på et tolerant, mangfoldig samfunn.

solveigHorne starter sin statsrådstid som inkluderingsminister med å ekskludere. Det håper jeg ikke hun har tenkt å fortsette med. For vi trenger virkelig en fremtidsrettet inkluderingsminister. En minister som ivaretar det menneskelige mangfoldet. Da sverigedemokratene ble valgt inn i Riksdagen for noen år siden, startet Aftonbladet kampanjen «Vi gillar olika». For meg handler ikke dette om innvandring. Det handler om oss alle. Dette er mine ord til den nye inkluderingsministeren. Vi gillar olika, gjør du? Jeg tror og håper det. Lykke til med landets kanskje viktigste jobb!