Jeg har smakt litt på ordet i hele dag. Skandale. Det er et sterkt ord. Særlig når noe du har ventet lenge på endelig kommer. Noe du har ønsket deg, noe som er viktig. Men, jeg velger å bruke det. Skandale!

Endelig serverte inkluderingsminister Solveig Horne kaken. Kaken jeg etterlyste her på bloggen før sommeren. Utvalget som skal følge opp stortingsmeldingen Frihet og likeverd. Utvalget som skal ta opp arven etter Lossius-utvalget som førte til nedleggelse av institusjonene for utviklingshemmede og blant annet bidro til at vernepleierutdanningen er den fremtidsrettede utdanningen den er i dag.

Var det dette vi ventet på? Var det virkelig det?

Brukte virkelig regjeringen et halvt år på dette? La det være sagt med en gang, det er skikkelig mange bra folk i dette utvalget. Johans Sandvin siterer jeg nesten hver gang jeg foreleser, Ivar Stokkereit er en av de få juristene i landet som bryr seg om dette feltet (og en av dem jeg foreslo burde være med i utvalget), Rune Øygarden er vernepleier og det er veldig bra at både folk fra fylkesmannen og Autismeforeningen har fått plass. Lederen av utvalget har tidligere ledet Inkluderingsutvalget (say no more), og innehar en av de viktigste stillingene for å kunne styrke situasjonen for utviklingshemmede, nemlig rådmann i en kommune. Så langt; strålende.

I tillegg til dette, mandatet er fint. Det følger opp stortingets vedtak (det skulle vel bare mangle). Selv om det mangler litt den samfunnsendrende kraften som et utvalg som dette burde hatt, regner jeg faktisk med at utvalget ordner det. Jeg tror til og med at utvalget kan komme med en rekke spennende forslag som kan bidra til å styrke situasjonen om politikerne har kraft til å gjennomføre dem.

Så hvorfor er dette en skandale? Det kan rett og slett oppsummeres med denne enkle setningen:

”Ingenting om oss uten oss”

Allerede ved utnevnelse av utvalget har inkluderingsdepartementet brutt de siste årenes arbeid for å fremme rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Allerede ved utnevnelse av utvalget bryter inkluderingsdepartementet intensjonene i FN konvensjonen. I dette ekspertutvalget er det ingen med utviklingshemning. Heller ingen fra NFU eller LUPE, organisasjonene som representerer utviklingshemmede.

”Ingenting om oss uten oss”

Jada. Jeg vet at Autismeforeningen er representert, men selv det klarer inkluderingsministeren å devaluere:

”Jeg vil understreke at organisasjonene ikke sitter representert i utvalget som organisasjoner”

Aftenbladet

Så lederen av autismeforeningen sitter der for…?

Enhver vernepleier med stolthet for faget sitt har selvbestemmelse, involvering av de det gjelder, brukermedvirkning (både på individ- og systemnivå) øverst på sin faglige dagsorden. Vi er opptatt av hva tjenestebrukerne (som de oftest er i møte med oss) mener, og vi jobber aktivt for å sikre oss at det vi gjør er i tråd med det tjenestebruker vil i livet sitt.

Solveig Horne, det er rett og slett utrolig gammeldags å si som du gjør i mandatet at ”Berørte parter som organisasjoner for bruker- og pårørende, forskningsmiljøer, og ansattes organisasjoner skal høres i forbindelse med arbeidet.” Det holder rett og slett ikke at de (altså organisasjoner for bruker- og pårørende) skal høres.

Sukk. Det er dette som er skandalen. Jeg hadde faktisk trodd at jeg skulle berømme inkluderingsministeren med at regjeringen for første gang hadde utnevnt en person med utviklingshemning i et offentlig utvalg. Jeg hadde forventet at organisasjonene for personer med utviklingshemning hadde vært deltakere.

Hvilken legitimitet tror Horne at utvalget har når dem det gjelder ikke er med?

Det er ingen skandale at vernepleiernes organisasjon ikke er med. Men det er svært underlig. Det er heller ikke en skandale at ikke helsesektoren/ pleie- og omsorgssektoren er representert. Men det er svært underlig. Det er ingen skandale at ingen fra utdanningssektoren er med. Men det også er underlig. Skal rettighetene til utviklingshemmede bli en realitet i praksis så hjelper det ikke med bare rettigheter. Da trengs det ledelse, vilje og kompetanse i tjenestene også.

Det er mulig jeg er blitt en gammel grinebiter. Men jeg måtte bare. Jeg tror som sagt at utvalget kan komme med mye bra. La oss gjøre det bra ved å komme med innspill. Mange innspill.

PS! Sjekk bildet. Nettsiden til BLD i dag. Dagen de utnevner utvalget. Så mye blir det prioritert!