Hvis det var deg som fikk regulert ditt hjem på denne måten, beskrevet som kostnadseffektivt, men med risiko for å måtte flytte om ny tilbyder vant det neste anbudet om fire år, hadde du syntes det var greit?

 

På en åpen nettbasert database for offentlige innkjøp beskriver en bydel i Oslo en av sine borgere på følgende måte:

”en kvinne i midten av 20 årene som er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelse. Bruker har strevet med atferdsvansker siden hun var liten, vanskeligheter med å se konsekvenser av sine handlinger, er impulsiv og lar seg lett påvirke. Hun kan modningsmessig sammenliknes med en ungdom som ikke er rede til å flytte hjemmefra.”
Hvis det var deg som ble beskrevet slik på en offentlig nettside, hadde du syntes det var greit? Hva hvis det var deg som fikk beskrevet ditt ”modningsnivå”, dine diagnoser og dine utfordringer på denne måten?

Bydelen ønsker å ”prekvalifisere leverandører som kan levere et kostnadseffektivt og kvalitativt godt heldøgns bo- og omsorgstilbud”. Det blir videre kunngjort at kontraktsperioden ”er fire år fra oppstartsdato.”

Hvis det var deg som fikk regulert ditt hjem på denne måten, beskrevet som kostnadseffektivt, men med risiko for å måtte flytte om ny tilbyder vant det neste anbudet om fire år, hadde du syntes det var greit?

Bydelen krever heldigvis at leverandøren ”av botilbudet må yte en tjeneste i samsvar med krav til faglig og etisk forsvarlighet.” Hvis det var deg som ble lagt ut for offentligheten på denne måten, hadde du da stolt på bydelens krav til etisk forsvarlighet?

Hvis det var meg så tror jeg politikerne i Oslo burde be bydelen om å endre følgende kravspesifikasjon: ”Boenheten skal ligge innenfor 100 kilometer fra Rådhuset i Oslo.”

Hva hvis det var deg? Hvis svaret er at det ikke er greit om det var deg, hva er så konsekvensen? Er det greit så lenge det er utviklingshemmede det er snakk om?

Hva hvis det var deg?