Jeg må bare få det ut. Har nemlig tenkt på det en stund. Jeg misliker evnerike barn.

Altså. Jeg misliker ikke barna. De barna som av en eller annen håpløs grunn blir kalt for evnerike. Jeg misliker begrepet. Skikkelig. Evnerik liksom. Hva er no det for et begrep?

Evne betyr å være i stand til, kraft til å utføre eller noe i den dur. Evnerike barn er et begrep som blir brukt på barn som er eksepsjonelt flinke i akademiske ferdigheter, og i tillegg ekstra nysgjerrige, læringsvillige og også kritiske og reflekterte.

 

Vel og bra. Hvorfor misliker jeg det så sterkt at jeg må skrive om det her?

 

Ok. Det kan være at jeg bare, særlig som vernepleier, assosierer begrepet evnerik med begrepet evneveik. Et begrep som jeg tror og håper er lagt på historiens skraphaug for lenge siden. Kanskje er jeg redd for at ved at begrepet evnerik får mer oppmerksomhet så vil begrepet evneveik også sakte men sikkert bli vekket til live. For. Hvis noen er evnerike, hva skal vi da kalle dem som er på motsatt enda av samme skala? Evnefattig? Evneveik… Ja, jeg vet at evnenivå er et begrep som brukes av psykologer, men synes dette kan være problematisk. Men. Kanskje er det altså bare meg som får dårlige assossiasjoner ved å bruke et fagbegrep med en lekmanns forståelsesgrunnlag.

 

Det er dog særlig to faktorer til jeg synes vi skal tenke over ved bruken av ordet evnerik. Bortsett fra at det kan gi assossiasjoner til et stigmatiserende begrep. Faktorene er kontekst og ujevne profiler.

 

Ved å kalle noen for evnerik tar en helt bort konteksten disse barna er i. Som om dette er en faktor som utelukkende sitter inne i barna. Som om de alltid er evnerike, er i stand til, har kraft til å utføre, uavhengig av hvilke situasjon de er i. Det blir et problem, særlig for barna selv. Mange av dem trenger nettopp særlig tilrettelagte betingelser for å kunne utnytte egne muligheter. Det er veldig bra at det er mer fokus på akkurat dette, men jeg er redd for at selve begrepet kan bidra til at de ikke får riktig støtte. ”Han er jo evnerik, så han trenger vel ikke ekstra oppfølging?” Ved å stemple folk som evnerike, blir ikke det da vanskeligere å stille spørsmål om under hvilke betingelser disse såkalte evnene faktisk fremkommer? Igjen kan det også få betydning for de barna som ikke kommer innunder denne kategorien. De evnesvake barna er jo da også evnesvake alltid, uansett betingelser. En slik kategorisering av barn kan føre til ansvarsfraskrivelse fra oss rundt disse barna.

 

Ved å kalle noen for evnerike tar en heller ikke inn over oss at ingen barn har jevn profil på alle områder. Vi kan få en slags forståelse for at evnerike barn er flinke på alle områder. Og at andre barn ikke er flinke på noen. Det er selvsagt feil. Noen barn er flinke til noe, mens andre barn er flinke til noe annet. Noen barn har potensiale under gitte betingelser, mens andre barn har potensiale under andre betingelser. Vi er alt for opptatt av å kategorisere barn uten å ta hensyn til at det enkelte barn har ujevne profiler.

 

Begrepet evnerik kan etter min mening føre til stigmatisering av de barna som blir kategorisert som det, og av de barna som blir kategorisert som det motsatte. Begrepet evnerik kan medføre dårligere oppfølging. Derfor misliker jeg så sterkt evnerike barn.

 

(PS! Bildet er et tilfeldig valgt illustrasjonsfoto tatt av en flott keramikkfigur jeg har på hylla. Laget av Janne Wilhelmsen)