Har bare lyst å presentere to lister som illustrerer det jeg velger å kalle for medias svik. Tausheten. Tror de taler for seg selv uten videre kommentar. Nemlig. 

Første liste kommer fra NOU 2016:17 «På lik linje» som kom 3. oktober:

 • Utviklingshemmede lever og bor på̊ en måte som medfører økt risiko for å bli utsatt for vold og misbruk
 • Mange voksne utviklingshemmede har ikke anledning til å flytte ut av foreldrehjemmet
 • Utviklingshemmede har få reelle muligheter til å velge bosted og boform, og om de vil leie eller eie
 • Organiseringen og gjennomføringen av tjenestene til personer med utviklingshemming undergraver mulighetene for privatliv og personvern
 • Omsorgstjenestene gjennomføres på̊ en måte som vanskeliggjør private relasjoner og egen familie for utviklingshemmede
 • Utviklingshemmede får ikke egnet hjelp til å dra omsorg for egne barn
 • Elever med utviklingshemming får ikke opplæring av samme kvalitet som andre elever
 • Elever med utviklingshemming er ikke inkludert i normalskolen
 • Utviklingshemmede har ikke samme tilgang til forsvarlige helsetjenester som andre
 • Mange utviklingshemmede får ikke selv fatte beslutninger om egen helsebehandling
 • Helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede er utformet på en måte som hindrer selvbestemmelse, inkludering og deltakelse i lokalsamfunnet
 • Bare 25 prosent av utviklingshemmede i yrkesaktiv alder er i jobb
 • Utviklingshemmede har i liten grad tilgang til tilrettelagt arbeid
 • Utviklingshemmede har ikke et fritidstilbud som er likeverdig med befolkningen for øvrig

Den andre listen er temaene som ble diskutert på Norges fremst politiske debattarena, Dagsnytt atten, samme uken som NOUen ble avgitt:

 • Mæland om DNB
 • Colombia sa nei til fred
 • Erna Solberg i ringen
 • Lime trekkes tilbake
 • Kritikk av billigere eiendomsmeglere
 • Fylkesmenn uenig om sammenslåing
 • Njåstad vil lytte
 • Fornybarmålene er nådd
 • FrP og Ap uenige om kriminalomsorgen
 • Seniorferieuka
 • SVs forskjellsbudskap
 • SV-promovideo
 • ILPI og bistandspenger
 • Private helseforsikringer
 • Skole limte igjen sider om puberteten
 • Olje og moral
 • Bruker vi av sparegrisen
 • Et grønt skifte?
 • Mer biodrivstoff
 • Skatt
 • Kommentar budsjett
 • Personlig økonomi
 • Nobelkomiteen om prisen
 • Colombias ambassadør
 • Nobel-ekspertene
 • Ikke nok til sykehusene
 • Uendret sykefravær
 • Lønnsfesten i staten

Sånn. Da var det sagt.