Selv om Trump kanskje bidrar til en vanskeligere verden, gjør han det kanskje litt lettere for oss vernepleiere. Lettere å være tydelig på hva vi står for som profesjon, som yrkesutøvere og kanskje også som mennesker.

Her om dagen hadde jeg en forelesning på faglig forum i bydel Nordstrands tilrettelagte tjenester (som det heter). Fagfolk som jobber for folk med utviklingshemming i bydelen møtes for faglig innputt og nettverksbygging. For å lære av hverandre.

Det var her også jeg måtte snakke litt om Donald Trump. Det at han nå er blitt president i USA er nemlig en gavepakke for meg som foreleser. Jeg startet med følgende spørsmål:

Hva er den viktigste forskjellen på Donald Trump og en fagperson i tilrettelagte tjenester i bydel Nordstrand?

Etter en kort innspillsrunde gikk det opp for meg nettopp dette poenget. Trump kan bidra til å tydeliggjøre for oss andre hva vi faktisk står for. Eksempelvis slike forskjeller som dette:

  • Vi bygger ikke murer mellom mennesker. Vi bryter ned murer.
  • Vi gjør ikke narr av annerledeshet, vi fremmer annerledeshet.
  • Vi bruker ikke en retorikk som skaper hat, vi bruker en inkluderende retorikk.
  • Vi fremmer ikke skillet mellom oss og dem, vi bygger mangfold. Oss.

Jeg tror selvsagt at jeg kunne fortsatt. Fortsatt med viktige vernepleierfaglige verdier. Mitt tema i denne forelesningen var dog kunnskapsbasert praksis. Kanskje bør den viktigste forskjellen på Trump og oss vernepleiere være at mens han avviser kunnskap som grunnlag for sine beslutninger, skal vi nettopp legge til grunn best mulig kunnskap som grunnlag for våre faglige beslutninger.

Disse to bildene (som jeg har stjålet fra det store internett) fra demonstrasjonene de siste dagene illustrerer godt det jeg mener bør være forskjellene på Trump og vernepleiere.

bilde1

bilde2

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke tillate oss å avvise kunnskap og fakta når vi skal fatte beslutninger som innvirker på andre menneskers livskvalitet. Vi er nødt til å ta oss tid til å finne ut hva andre har funnet ut før oss, hva som virker eller ikke virker. Vi må dokumentere og registrere. Vi kan ikke stole på våre egne fordommer, magefølelse…vår egen synsing. Vi må jobbe systematisk.

Gjør vi egentlig dette? Bruker vi best tilgjengelig kunnskap som grunnlag for våre beslutninger. Eller bruker vi våre egne fordommer, magefølelse…vår egen synsing som grunnlag for våre beslutninger?

Det var bare det jeg ville si. Vi kan ikke tillate oss å være som Trump.