Godt nytt år! Jeg vil gjerne benytte anledningen til å sette fokus på språk og begrepsbruk. Jeg er ikke tilhenger av nyttårsforsett og den slags. Men nyttårsoppfordring. Det klinger litt bedre, i hvert fall i hodet mitt.

Dette er et gjesteinnlegg av vernepleier Chris Safari

Først litt om konteksten. I julen var jeg så heldig at jeg kunne reise hjem til familie og venner på Sørlandet. Hjemme i ferien ble jeg veldig oppmerksom på språk og begrepsbruk. Ikke fordi det var en annen dialekt enn i Oslo, men fordi språkssammensetningen var meget annerledes. Jeg og mine søsken kan fire forskjellige språk, flytende vel å merke. Ved en anledning presterte min bror å benytte seg av alle fire språk for å unngå å krenke andre. Dette ble lang setning. Men poenget var at han valgte å bruke fire (4!) forskjellige begrep, fra 4 forskjellige språk, for å kunne uttrykke seg så presist som mulig. Uten å krenke.

Min første tanke var at denne språklige uttrykksmåten var uryddig. Men etter ytterligere refleksjon var begrepsbruken svært nøyaktig. Dette fikk meg til å undre. Tenk om jeg, som vernepleier, kunne automatisk velge begrepene som var best egnet til enhver tid. For det kan jeg ikke, i hvert fall ikke per dags dato. Men jeg kan være mer bevisst eget begrepsbruk, det kan sikkert alle.

De aller fleste har sjeldent anledning og/eller ferdigheter til å kunne velge de mest presise begrepene i forskjellige språk for å bli forstått uten å krenke. Sånn er det. Dessverre. Det privilegiet har de færreste av oss. Men Cato Brunvand Ellingsen skrev følgende rett før jul; «Av og til ønsker jeg at vi stopper opp og tenker over vår egen begrepsbruk». At vi stopper opp, reflekterer og diskuterer kan være noe av det viktigste i arbeid med medmennesker. Også når det gjelder vår egen begrepsbruk. Både på fritiden og på jobb. Som privatpersoner, så vel som profesjonelt.

I språk og begrep ligger mye makt. Selv om makt assosieres ofte med noe negativt, kan makt også handle om å ha og skape muligheter. Vær bevisst på at språk kan også fremme muligheter, hvis det brukes riktig. Makten i språkbruken gjør det enda viktigere å være oppmerksom på hvordan språket blir benyttet i samhandling med andre. Begrepsbruk kan være med på å skape et skille mellom «oss» og «de». Et skille som kan føre til avstand. Denne type avstand bør vi alle arbeide for å unngå. Husk, begrep og språk skaper holdninger og kultur, eller ukultur. De derre funksjonshemmede. Eller?

Hva vi tenker og mener fremstilles av hvordan vi formulerer oss. Stopp opp, reflekter og kjenn etter. Vårt språk og begrepsbruk har påvirkning på miljøet rundt oss, det er det ingen tvil om. Det handler ikke kun om språk og begrepsbruk, men også om refleksjonen vi bør gjøre rundt begrepene vi velger å benytte oss av. Språkbruken til fagfolk, og alle andre, har innflytelse på menneskene vi skal bistå i hverdagen. At vi omtaler eller fremstiller medmennesker på nedsettende måter kan bidra til ytterliggere stigmatisering. Husk på det.

Stigmatiserende begrepsbruk, spesielt om utviklingshemmede kan ofte bagatelliseres. Det bør det ikke. Ikke i 2017. Stopp opp og reflekter.

 

Chris SafariChris Safari, Vernepleier med master i folkehelsevitenskap. Har tidligere jobbet i akuttpsykiatrien på sykehus og som timelærer på universitet. Arbeider nå med varig tilrettelagt arbeid i Oslo. Han har også tidligere skrevet på vernepleieren.com