Vernepleieren har tidligere i sin blogg påpekt viktighetene av å ha fokus på positiv forsterkning. Jeg mener dette er helt vesentlig for å skape riktige samfunnsendringer. Vi er er nødt til å ha fokus på det positive som foregår. Selvfølgelig kan vi markere vår misnøye med det som folk, politikere eller grupper gjør, men skal vi oppnå varig endring tror jeg på positive strategier. Derfor er jeg også imponert over SVs stortingsrepresentants ros til Stein Erik Hagen som har innstalert varmepumpe.Media har i helgen meldt at Stein Erik Hagen har fått offentlig støtte for å innstallere varmepumpe i sin gedigne villa i Oslo. Mange reagerer svært negativt på dette. Det gjorde jeg og. Min ryggmargsrefleks var at dette var tåpelig, og jeg var helt enig med dem som kritiserte både Hagen og støtteordningen. Jeg må også innrømme at jeg var medlem av en Facebookgruppe som ønsket han god tur til Sveits (selvfølgelig med et ironisk tilsnitt).

Valen har fått meg på bedre tanker. Han har påpekt det positive med at Hagen faktisk har skiftet til en mer miljøvennlig løsning. Kollektive løsninger vil ofte være den beste løsningen. Dette fører blant annet til enkle prosedyrer for ordninger som dette. Meningen er jo faktisk å bidra til mer miljøvennlige løsninger. Det er strålende at Valen her ser poenget med positiv forsterkning. Fokus på det positive for faktisk å oppnå at man kanskje gjør dette mer.

Jeg er vell tilbøyelig til å mene at Hagen kanskje burde hatt mulighet til å bruke egne penger på dette, men støtteordninger som dette må stimulere alle til mer miljøvennlig atferd.

Så flott, Hagen, at du velger miljøvennlig. Og glitrende, Valen, for at du du fokuserer på det positive!