I 1995 var jeg på reise i India og Nepal. En reise som ikke går i glemmeboken. I Nepal var jeg gjest på et dagsenter for personer med utviklingshemning. Det var en fin opplevelse. Det var svært interessant å se hvordan man jobbet i et land veldig forskjellig fra vårt. Samtidig var det rystende å se den enorme fattigdommen. Særlig i storbyene i India var dette svært synlig.

Atlas alliansen arbeider for personer med funksjonshemninger i utviklingsland. I deres siste nyhetsbrev setter de fokus på sammenhengen mellom funksjonsnedsettelser og fattigdom. Det er av avgjørende betydning i arbeidet med fattigdom å ha et ekstra fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Her er også FN konvensjonen som jeg tidligere har blogget om viktig.

Dette er et tema som er særlig viktig knyttet til arbeid i utviklingsland, men det er også viktig at ikke temaet blir glemt i arbeid mot fattigdom i Norge. Det har kanskje særlig diskusjonen rundt NAV reformen vist. Det er avgjørende at vi har støtteordninger som fungerer tilfredstillende. Kanskje er det viktigst å jobbe for et inkluderende samfunn der alle får like muligheter. Muligheter til å realisere sine egne fremtidshåp. Funksjonsnedsettelser og fattigdom bør ikke være hindringer på denne veien.

Atlas alliansens nyhetsbrev tar for seg viktigheten av Inkluderende utvikling. Anbefales!