I mange sammenhenger blir grupper av mennesker omtalt som svake. Ikke på den måten Jannicke gjorde på 80-tallet, men ofte på en slags medlidende måte. «Det er de svakeste blant oss vi må ta vare på.» «Et samfunn blir målt på hvordan vi ivaretar de svakeste blant oss».

Hvem er disse svake menneskene? Er det rusmisbrukere og sosialhjelpsmottakere? Personer med utviklingshemning blir ofte kategorisert som svake. Er de svake?

Hva menes egentlig med svak? Er det i betydning mangel på muskler? Eller kanskje mangel på makt? I såfall mangel på hvilken makt? Makt i eget liv?

Hva gjør det med en person som blir plassert i gruppen «Svake mennesker»?

Her ble det mange spørsmål. Har som dere ser fundert litt på dette. Har dere noen svar? Uansett er det andre som har fundert på dette før meg, og som skriver godt om det. Denne bloggposten tiltredes, og jeg trenger ikke skrive mer!