Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

Stikkord

Begreper

50 % (eller: eg e ikkje fra norge, eg e fra bergen)

Folkens. I sommer skjer det. Her i bydelen min. I følge Aftenposten blir vi landets første innvandrerbydel. Hva nå i huleste det betyr…

Jeg bor i en fantastisk flott bydel i en fin fin by (dog kanskje ikke like fin som hjembygden Loddefjord…). Til tross for at jeg er bergenser begynner jeg faktisk å bli ganske stolt av bydelen min. Søndre Nordstrand. Stoltheten gjør at jeg blir på vakt. På vakt etter ulike mediaoppslag om bydelen. Og det skal ikke skjules. Ofte er det negative oppslag. Og kanskje med rette. På lik linje med hjembygden Loddefjord ligger Søndre Nordstrand kanskje ofte på topp i statistikkene som man helst bør være på bunn av, og på bunn av de statistikkene man bør være på topp av. Men. Det er faktisk fantastisk fint å bo på Bjørndal i Søndre Nordstrand. Les mer «50 % (eller: eg e ikkje fra norge, eg e fra bergen)»

Framsnakking

Facebook gruppen Framsnakking har blitt et fenomen. Snart har den 25000 tilhengere. Dette er en gruppe som retter fokus på positiv forsterkning. Gruppen beskrives slik:

Å framsnakke-
er å snakke positivt om og til mennesker. Dersom man ikke har noe positivt å si, så lar man være å snakke om andre.
Hjelp oss med å spre denne holdningen. Alle tjener på det:)

Det er flotte greier. Det er både supert å ha fokus på det positive, samtidig som man ønsker at man skal overse det negative. Selvfølgelig er det vanskelig å gjennomføre hele tiden, men det er forbildelig enkle mål som Facebook gruppen har lagt opp til. Særlig fremming av Fram snakking som motsetning til BAKsnakking. Morsomt ordspill, med alvorlige undertoner. Særlig det å snakke mindre negativt om andre tror jeg mange kan lære av. For eksemepel bør mange politikere ha større fokus på dette. Ikke bare mindre baksnakking av andre, men særlig mindre baksnakking av andre forslag og ideer. Politikere har i for liten grad fokus på de positive sidene ved andres forslag og ideer, og faktisk ikke minst lite fokus på egne forslag i motsetning til mye fokus på hvor dårlige andres forslag er.

Kanskje vi andre som ser på politikken utenifra også har noe å lære av fokuset til gjeldende facebook gruppe. Jeg hørte Karin Andersen en gang fremhevet behovet for at folk og organisasjoner i større grad roste og støttet politikere som kom med gode forslag. Jeg er helt enig. Vi hiver oss fort frempå når politikere gjør noe vi misliker, klager på dem og ja nettopp; baksnakker de. Når de kommer med gode forslag, eller kjemper viktige kamper, så er vi stille. Det bør vi slutte med.

Når jeg sier at Framsnakking handler om positiv forsterkning så vil kanskje mange være litt uenig med meg Les mer «Framsnakking»

Vernepleie og hjernevask!

Programmet Hjernevask har ført til mye debatt i landets aviser (se eksempelvis Knut Olav Åmås sin gode kommentar). Mulig det er en debatt som først og fremst engasjerer forskere og journalister, forhåpentligvis også en del politikere. Kanskje debatten ikke engasjerer «mannen i gaten» like mye. Programmet tar opp kampen mellom samfunnsvitenskapen og naturvitenskapen/ biologien. Hva med oss vernepleiere? Er vi opptatt av debatten? Det bør vi. Kan Hjernevask lære oss vernepleiere noe? Og kanskje ikke minst, kan vi vernepleiere lære Harald Eia noe? Mitt svar er et rungende JA! (se forøvrig min tidligere bloggpost om temaet)

Vernepleieutdanningen er den eneste profesjonsutdanningen som har både et klart helsefaglig ståsted og et like klart sosialfaglig ståsted. Les mer «Vernepleie og hjernevask!»

Svake mennesker

I mange sammenhenger blir grupper av mennesker omtalt som svake. Ikke på den måten Jannicke gjorde på 80-tallet, men ofte på en slags medlidende måte. «Det er de svakeste blant oss vi må ta vare på.» «Et samfunn blir målt på hvordan vi ivaretar de svakeste blant oss».

Hvem er disse svake menneskene? Er det rusmisbrukere og sosialhjelpsmottakere? Personer med utviklingshemning blir ofte kategorisert som svake. Er de svake?

Hva menes egentlig med svak? Er det i betydning mangel på muskler? Eller kanskje mangel på makt? I såfall mangel på hvilken makt? Makt i eget liv?

Hva gjør det med en person som blir plassert i gruppen «Svake mennesker»?

Her ble det mange spørsmål. Har som dere ser fundert litt på dette. Har dere noen svar? Uansett er det andre som har fundert på dette før meg, og som skriver godt om det. Denne bloggposten tiltredes, og jeg trenger ikke skrive mer!

Hva skal vi feire?

Julen er tiden for ettertanke. Da jeg skulle holde tale for Fellesorganisasjonens julebord var jeg nødt til å sette meg ned å tenke litt. Hva er det egentlig vi skal feire nå i julen? Her er noen av tankene som jeg presenterte i talen.

Jeg tror ikke på Jesus, jeg tror ikke på Julenissen! Hva er det da jeg skal feire? Hva er det jeg tror på? Det er ingen tvil. Jeg tror på positiv forsterkning! Les mer «Hva skal vi feire?»

Hva skal diagnosenavnet være?

Jeg har tidligere skrevet om begrepsbruk. Både når det gjelder vernepleiernavnet og navnet på de vernpleiere stort sett jobber for. Carl Chr. Bachke har skrevet en interessant artikkel på NAKU sine hjemmesider. Her tar han opp diagnosenavnet psykisk utviklingshemmet.diagnosenavnet

Tid for språkvask?

Jostein Bjørndal, pedagogisk leiar i Merkesteinane, tar i søndagens aftenposten til orde for at karakteristikken funksjonshemmet forlengst burde vært kastet på en språklig skraphaug. Det er interessante betraktninger han kommer med, og flere ulike momenter som kan diskuteres. Og som bør diskuteres av vernepleiere med jevne mellomrom. For det er som han sier (dog hevder han at det er en floskel); «språk er makt». På facebook gruppen vernepleier blir da også ord og uttrykk diskutert. Les mer «Tid for språkvask?»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑