Vernepleieren kommer nå til å ta sommerferie, også fra blogging. Sommeren skal brukes til det man skal bruke sommeren til. Barn, bading, venner, god mat og god drikke. Har også som mål å ha ferie fra nettet. Det er selvsagt en fare for at jeg mister de få leserne jeg har ved å ta bloggferie, men håper også at dere har ferie. Selv om jeg skal være off-line har jeg tenkt å gruble litt over Vernepleierens videre fremtid.

Det siste året har bloggaktiviteten vært rimelig bra. Det også vært noen diskusjoner på bloggen, som for eksempel om vernepleiere og vasking (siste innlegget kom fra framtidig vernepleier Oscar for noen få dager siden). Blant annet har både statsråd, andre politikere og mediekommentator lagt inn kommentarer. Like vel må jeg bruke sommeren på å vurdere bloggens framtid. Skal den bestå, og i hvilken retning skal den gå?

Jeg tror at en slik blogg kan videreutvikles til å bli en spennende arena for diskusjon om vernepleiefaglig arbeid og annet stoff som er relatert til vernepleiere. Etter sommeren skal jeg dog begynne i jobb som nettopp skal arbeide for vernepleierprofesjonen og tilstøtende tema. Sosiale medier og blanding mellom jobb og privatliv har blitt et aktuelt tema. Dette er også noe jeg må gruble mer på. Og selvfølgelig diskutere med mine ledere. Jeg er en av de heldige som har min hobby som jobb. Arbeid for personer med utviklingshemning, og etterhvert engasjement i forhold til vernepleiere, er noe som har opptatt meg både i fritid og på jobb. Dette er først og fremst noe jeg ser på som et gode. I forhold til blogging kan det bli en utfordring!

Det finnes noen alternativer. Kanskje kan bloggingen bli mer generell politisk. Jeg har for eksempel veldig lyst til å kommentere regjeringens vedtak om monstermaster i Hardanger. Dette er et trist vedtak, og enda tristere at partiet jeg er medlem av, SV, er med på å gjennomføre dette. Jeg kjørte gjennom hardanger i går. Et fantastisk landskap som på ingen måte bør besudles med master som muligens ikke er nødvendig. Dette har ingenting med vernepleie å gjøre. Det er også mange andre som har gode politiske blogger, så hvorfor i all verden skulle noen lese min…

Et annet alternativ kan være å bidra til at det opprettes en blogg om tjenestene, levekårene og rettsikkerheten til personer med utviklingshemning. Dette kan selvsagt også bli påvirket av min jobbsituasjon, men jeg er uansett sikker på at det trengs. Hva er det så jeg tenker på? De siste årene har det fra en lang rekke faginstanser og tilsyn blitt avdekket at situasjonen for personer med utviklingshemning ikke er slik vi her i landet både har målsetting om eller tror de egentlig er.Få politikere bryr seg. Det er ikke situasjonen for personer med utviklingshemning man vinner stemmer på. Media velger desverre generelt sett å overse tilfeller, som om det hadde vært andre personer det var snakk om, hadde vært forsideoppslag. Det er også få andre aktører på banen. Riktignok gjør organisasjoner som NFU og LUPE, fagforeninger som FO og Fagforbundet og stiftelser som SOR viktig politisk påvirkningsarbeid. Men slik jeg ser det finnes det for lite samordning i dette arbeidet. Det er også slik at disse og andre ofte er fastlåste i standpunkt. det gjør at debatten også ofte blir fastlåst. Ikke misforstå meg, det er viktig at organisasjonene har klare ståsted. Selvsagt skal NFU være klare og prinsippfaste for inkluderende skole. Hvem ellers skal fremme dette? Selvsagt skal fagforeningene ha et klart ståsted knyttet til arbeidstakeres situasjon. Det er det de er til for. Men kanskje er det slik at det derfor må åpnes opp for arenaer som har en åpen diskusjon om vanskelige tema, men som også gir klare konklusjoner til bruk for politikere som ønsker å engasjere seg på feltet. Og ikke minst jobber klart og tydelig opp i mot politikere slik at de faktisk blir nødt å engasjere seg. En slik arena kan en blogg være. Jeg er overbevist om at det trengs en arnea for fri og åpen debatt, som er åpen for ulike ståsted, og ulike stemmer. Kanskje også Fritt ord kan la seg overbevise om det?

Det er slike ting jeg skal gruble over i sommer. Bidra gjerne til denne grublingen i kommentarfeltet, eller direkte e-post til meg (cbe@online.no).

God sommer!