Foto: Geir-Otto Johansen

Lørdag ble jeg valgt til medlem av arbeidsutvalget i Fellesorganisasjonen (FO). Jeg skal også ha seksjonslederansvar for seksjonen for vernpleiere. Takk til FO norge for tilliten. Jeg gleder meg til å ta fatt mandag morgen. Jeg gleder meg til jobbe for et inkluderende samfunn. Et samfunn som bidrar til at alle har like muligheter. FO skal være en premissleverandør i en styrket velferdsstat.