Foto: Hans Anders Museth Brønmo (vernepleier)
Foto: Hans Anders Museth Brønmo (vernepleier)

Opp gjennom årene har jeg fått mange spørsmål knyttet til hva en vernepleier egentlig har lov til å gjøre på sykehjem eller i hjemmesykepleie. Mitt svar har stort sett vært; vernepleieren kan hvis hun kan!

Vernepleierutdanningen er ikke verdens mest kjente utdanning. Det gjør arbeidsgivere noe usikker på hva disse vernepleierne egentlig kan. Og ikke minst, hva de egentlig har lov til. En av mine kjepphester er at vernepleieren aldri skal være noen sykepleier-light. Vernepleiere og sykepleier har i stor grad ulik kompetanse. Men i noen tilfeller er disse utdanningenes kompetanse kryssende.

Historiene er mange om vernepleiere som ikke får jobb da det er usikkert om vernepleiere har kompetanse til å gi medisiner eller være ansvarsvakt. Det er trist. Hvis omsorgstjenestene ikke utnytter den kompetansen og de fagfolkene som finnes, vil utfordringene i tjenestene bli enda større enn det de allerede er knyttet til ”eldrebølge”, økte krav til kvalitet og fokus på aktiv omsorg. Vernepleiere skal sammen med sykepleiere og personell utdannet på fagskole og videregående skole utgjøre fremtidens omsorgstjenester.

Så la det være klart en gang for alle: Vernepleiere kan hvis de kan! Med det mener jeg at som helsepersonell er det krav om at den enkelte har kompetanse i det de blir satt til å utføre. Den enkelte har ansvar for å vurdere dette, og arbeidsgiver har ansvar for å gi opplæring. Lovverket knyttet til legemiddelhåndtering er profesjonsnøytralt. Og, det er lenge siden det var spesifikke begrensinger i vernepleierens mulighet til legemiddelhåndtering i somatiske sykehus eller akuttposter innenfor psykisk helse. Eller for den saks skyld; hvilke sprøyter en vernepleier kan gi og hvem og hvor hun kan stikke.

Når det gjelder ansvarsvakter har det vært mye undring og feilinformasjon. Igjen, loven setter ingen spesifikke begrensninger som hindrer vernepleiere, som har kompetanse til det, å inneha ansvarsvakter i sykehjem eller hjemmesykepleie. Det trenger ikke å være sykepleier på jobb eller i bakvakt hvis den som har ansvarsvakt, sykepleier eller vernepleier, har kompetanse til å håndtere de oppgavene som foreligger på slike vakter på det enkelte tjenestested. Siden dette temaet har vært gjenstand for mye diskusjon, og til og med en del fylkesleger/ fylkesmenn har feilinformert om dette, er jeg glad for at FO for en tid tilbake fikk dette fastslått fra Helsedirektoratet. Brevet som kom fra direktoratet er for meg soleklart. Riktignok har det skjedd noen endringer på lovområdet fra nyttår, men det skulle ikke være grunn til å tolke dette annerledes. Tendensen hos lovgiver er som kjent at lovverket i større grad enn før skal være profesjonsnøytralt.

Derfor; vernepleiere og arbeidsgivere. Vernepleiere kan hvis de kan! Utnytt vernepleiekompetansen til aktiv omsorg og målrettet miljøarbeid; sørg for bred kompetanse i utviklingen av enda bedre omsorgstjenester.

Klikk her for å laste ned brevet fra Helsedirektoratet til FO.