Foto: Hans Anders Museth Brønmo
Foto: Hans Anders Museth Brønmo

Hvis det virker, fortsett med det. Om det ikke virker, gjør noe annet. Dette er selvsagt en stor forenkling av beslutningsarbeidet i velferdstjenestene, men bør være en gyldig tommelfingerregel for skolepolitikere og skoleledere. Dessverre ser det ofte ut at regelen er det motsatte; virker det ikke, fortsett med mer av det samme. Det er dårlig politikk.

Ulike problemstillinger knyttet til skolen har de siste ukene vært fokusert i media. Mobbing er fortsatt et alvorlig problem. Frafallet fra videregående skole er for stort. Det er stor bruk av ufaglærte assistenter. Lærerne bruker mye av tiden sin på andre ting enn å lære elevene norsk, matte og engelsk. Det er tydelig at de tiltakene som har vært satt i verk av ulike grunner ikke virker tilfredsstillende. Det er på tide å prøve noe nytt.

Det er ikke bare på grunn av frafallet i videregående skole politikere og skoleledere bør lytte til forskerne Markussen og Seland når de i Dagsavisen fremhever samarbeid mellom skolen og andre aktører, samt satsning på andre profesjoner som to innfallsvinkler som kan prøves i møte med skolens og dens elevers utfordringer. Vi trenger en tverrfaglig skole som ser på seg selv som en del av det helhetlige tilbudet til alle barn og unge.

Vernepleierprofesjonen er en helsefaglig utdanning med særskilt kompetanse på målrettet miljøarbeid. Med stort fokus på mestring, positive strategier og inkludering vil vernepleiefaglig kompetanse kunne brukes som et viktig supplement til lærernes kompetanse. I alle andre deler av velferdstjenestene er det både fokus og krav om tverrfaglighet, samhandling og helhetlig fokus. Skolen er snart den eneste arenaen der dette ikke er et kvalitetsstempel. Jeg ønsker ikke lærere som kan alt. Jeg ønsker lærere som er knallgode på pedagogiske virkemidler og tilsvarende gode på samhandling med andre, både foreldre og andre fagfolk.

Vernepleiere er blitt brukt med suksess på en del skoler. Dessverre er dette enkelthistorier. Vernepleiere blir ofte ikke ansett for sin fagkompetanse, men blir sett på som assistenter uten tid og mulighet til faglig forberedelse og systematisk jobbing. Jeg vil med dette utfordre skolemyndighetene til systematiske forsøk med vernepleiere i skolen der rammebetingelsene blir lagt til rette for vernepleiefaglige bidrag og tverrfaglig samarbeid. Sats på vernepleiere som inkluderingsagenter for å sikre en skole for alle. Hvis det virker, fortsett med det. Om det ikke virker, gjør noe annet.