yEndelig en skikkelig fight. En fight mellom landets største arbeidstakerorganisasjoner. LO og UNIO i catfight om fremtidens profesjonsutdanninger. Om kvaliteten på profesjonsutøvere som skal pleie våre gamle, gi bistand til personer med funksjonsnedsettelse og sikre barn en god oppvekst. Et være eller ikke være for velferdstjenestene. Vel. Kanskje overdriver jeg en smule, men diskusjonen om y-veien er faktisk ganske så interessant.

Jeg er fryktelig opptatt av kvaliteten på de vernepleierne som skal ut i tjenestene. Det er avgjørende for velferdstjenestene våre at folk som er ferdig med en profesjonsutdanning kan noe. Vernepleie er på mange måter et yrkesfag. Vi skal ha verktøy og ferdigheter til å jobbe direkte med folk som trenger vår bistand. Vi skal kunne møte mennesker. Og. Vi skal være kunnskapsbaserte. Det vi driver på med skal bygge på forskning, erfaring og tjenestebrukernes kunnskap og erfaringer. For at vi skal være dette trenger vi ganske så komplekse ferdigheter. Et eksempel. Enhver vernepleier bør være i stand til å lese rimelig avansert engelskspråklig faglitteratur. Kan vi ikke det ekskluderes vi fra fryktelig mye viktig fagutvikling.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har nå varslet at det kommer prøveordninger med den såkalte y-veien på utdanninger som sykepleie, vernepleie, barnevernpedagog og barnehagelærer. Y-veien innebærer at folk kan komme inn på utdanningene uten studiekompetanse. At folk med fagbrev i helsefag skal kunne komme inn på vernepleie uten studiekompetanse.  Innen ingeniørutdanningene har det så vidt jeg har forstått vært gode erfaringer med y-veien.

Det er flere ting som er interessant med dette forslaget. Vil dette svekke profesjonsutøverne og utdanningen da de som kommer inn ikke har god nok kompetanse til å tilegne seg det nivået som utdanningen er på? Eller vil man få inn folk med relevant erfaring, kompetanse og motivasjon som vil føre til en styrking av faget? Vil det føre til at fagutdanning ikke er ”godt nok” for folk, og at folk egentlig bare vil videre? I så fall vil det kunne føre til en uønsket svekkelse av en utdanning som er særdeles viktig i tjenestene. Folk med videregående utdanning og fagskoleutdanning er avgjørende for gode tjenester.

Vel. Dette er en sak jeg egentlig ikke vet hva jeg mener om. Jeg skriver vel dette fordi jeg er nysgjerrig på hva du mener. Sykepleierne er svært skeptisk, mens LO er en ivrig pådriver. Hva mener vi vernepleiere? Det jeg vet er at jeg på ingen måte ønsker en svekket utdanning, med dårlige sluttprodukt. Gjerne motsatt. Om y-veien påvirker dette i den ene eller andre retningen er jeg usikker på.

Uansett hva man mener får man inntrykk av stemningen hos sykepleierne i denne bloggen:  ”Slik gikk det altså til. 1 hønsehjerne brukte noen minutter på å bestemme noe som skulle vise seg å få katastrofale følger for en hel profesjon og en hel nasjon. Snipp snapp snute, så var denne sykepleierutdanningen ute.”

PS! Om du ble provosert av tittelen, så var det meningen. Jeg mener selvfølgelig ikke at folk med fagutdanning er ”shit”, tvert i mot. Men, kanskje fikk det deg til å lese dette innlegget om et tema som for mange kanskje er for spesielt interesserte.