Det diskuteres i det uendelige. Hvor kommer vernepleieren inn? Har samfunnet behov for sådan kompetanse? Vi har jo sykepleiere og sosionomer og barnevernspedagoger. Og mye mer. Politikerne slår et slag for Helse Norge, men glemmer de hvem som sitter på erfaring og kompetanse verdt sin vekt i gull? Vet de hvilken feil de ville gjort om de strøk oss vernepleiere av kartet?


Monika HolmbuktDette innlegget er skrevet av Monica Holmbukt, vernepleier og skribent på holmbukt.com 

Det begynner å sette seg. Erfaringen som vernepleier etter flere år i gamet. Å uteksamineres fra høgskolen føltes litt som å stå der med et rykende ferskt sertifikat i hånden. Du hadde bestått alle prøver og praksiser. Du hadde hatt dine timer ”bak rattet”, og var ansett som god nok til å slippes ut i trafikkbildet, klar til å fortsette å gjøre mer av det du lærte av lærere og forelesere. Ulempen med å trå over dørstokken den aller siste gangen som ferdig utlært på teori: Du starter på 0, og må jobbe deg oppover på erfaringsstigen. På lik linje som ferdig utlært hos trafikkskolen. Det er nå det er på tide å tilegne seg masse mer fag ute i arbeidslivet. Det er nå man skal benytte seg av det man har tatt til seg av teori.

 

Det sitter mye mer nå, 7 år senere. Noen favorittfelt er byttet ut med nye. Et av dem er rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemning. Et fag jeg tror på, og vet vi bør kunne mer om. Jeg tror på utdannelsen min, vet at den er både riktig for meg selv, og for samfunnet rundt meg. Jeg tror på innholdet i utdannelsen, og vet at det er viktig å utgjøre en forskjell der det kniper om på ulike områder. Vi jobber fortsatt med å overbevise politikere om at vernepleieryrket behøves på lik linje som sykepleiere og sosionomer. Det burde ikke være tilfellet i 2016. Politikerne burde se behovet på egen hånd.

 

Ta rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming som et eksempel. Kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er viktig at rettssikkerheten til personer med psykisk utviklingshemming blir ivaretatt på en god og kvalitetssikker måte, og at helse- og omsorgstjenesten arbeider systematisk og bevisst med å forebygge behovet for bruk av tvang og makt i tjenestene. Dette sier Helsedirektoratet. Dette sier jusen, og dette vernet skal stå som en trygg og sikker ring rundt mennesker som har behov for bistand og hjelp i hverdagen sin. Vi skal kunne loven, vi skal håndtere den, og vi skal påse at mennesker med utvilkingshemming der ute får det livet de fortjener. I studietiden satt vi med lovsamlingen foran oss. Vi visste hva som ville møte oss, og vi visste at en vernepleier fungerer som et utmerket talerør. Vi visste at vernepleiefaget er rett utdannelse på rett plass. Jeg vet det enda mer i dag, 7 år senere.

 

Alle yrkesgrupper behøves i dagens samfunn. Det vil selvsagt aldri bli slutt på mennesker og pasienter som behøver pleie og medisinsk hjelp. Det vil selvsagt aldri ta slutt på rusmiddelbrukere og psykisk syke. Det vil aldri ta slutt på barn som behøver oppfølging av barnevern. Og sist men ikke minst, det vil definitivt ikke ta slutt på at det fødes mennesker inn i denne verden med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming. Noen må ivareta deres behov, og noen må stå der rustet til å tale deres sak. Noen må påse at deres rettssikkerhet, blant så mye annet viktig, er god nok.

 

Spør du meg, er det selvsagt ingen som kan vernepleiefaget bedre enn oss.