Jeg husker første gangen jeg jobbet for en som fremviste alvorlig utagerende atferd. Selvsagt husker jeg det, selv om det er mange år siden. Vi kunne oppleve inntil 200 angrep eller trusler om angrep i løpet av en vakt på 8 timer. Det var utfordrende for oss, både faglig og personlig. Det var ikke minst utfordrende for henne. Hun hadde det vanskelig.

 

Vi måtte bygge et solid faglig system rundt henne. En av dem som kom inn var en ekstravakt med erfaringer i verdenstoppen i en kampsport. Han lærte oss viktige teknikker for å kunne forsvare oss. Samtidig belyste hans inntreden nyanseforskjeller mellom sikkerhetsarbeid og vernepleierfaglig arbeid. En viktig faktor var at når han hadde fokus på å beskytte seg selv og andre personer i nærheten, hadde den vernepleierfaglige innfallsvinkelen også fokus på å beskytte personen som fremviste utagerende atferd. Den vernepleierfaglige innfallsvinkelen hadde et viktig utviklingsperspektiv i det nære arbeidet for henne. Vi fant løsninger der vi klarte å kombinere disse perspektivene på en god måte.

 

Når Dagsavisen nå skriver om bruken av vektere i Osloskolen minner det meg på mine erfaringer fra arbeid med voldelig atferd. Om hvor vanskelig og komplekst det er, men også om mulighetene. Mulighetene som finnes i godt faglig arbeid.

 

Når Dagsavisen skriver om voldelig atferd i skolen minner det meg også om hvor vanskelig det er å få til en skikkelig satsning på en tverrfaglig skole. En skole som bygger lag rundt den enkelte elev. Også rundt elever som har det ekstra vanskelig. I dag er det svært få vernepleiere ansatt i skolen, og det er problematisk å få anerkjennelse for de faglige bidragene denne yrkesgruppen kan komme med.

 

Det er viktig å ikke underkjenne behovet for å skape ro og kontroll i akutte situasjoner. Jeg er ikke i tvil om at mange vektere innehar nettopp kompetanse på å sikre dette, også i skolen. I den aktuelle reportasjen i Dagsavisen henvises det til at vekternes rolle i skolen kan beskrives som en kombinasjon av sikkerhet, helse og miljø. Det høres ut som en viktig og riktig innfallsvinkel. Jeg håper at det kreves like mye kompetanse på helse og miljø som det gjøres knyttet til sikkerhet. Det er svært problematisk hvis alternativet til skolens pedagogiske virkemidler blir løsningene til sikkerhetsselskapene. Min erfaring er at helse- og miljømessige problemstillinger blir undervurdert i skoleverket. Disse problemstillingene krever like mye kompetanse og erfaring som det å lære barn norsk og engelsk.

 

Mange vernepleiere og vernepleierfaglige miljø er i front når det kommer til forebygging og håndtering av voldelig atferd. Med en kombinasjon av atferdsanalytiske og helse- og sosialfaglige virkemidler er ikke bare fokuset på sikkerhet i de akutte situasjonene, men også på et utviklingsperspektiv som også ivaretar det enkelte barnet eller ungdommen som er i vanskelige situasjoner. Det er ikke ungdommen som er vanskelig. Det er ungdommen som har det vanskelig.

 

Jeg er sikker på at noen erfarne, håndplukkede vektere kan gjøre en vel så god jobb som mange vernepleiere kan gjøre. Det jeg ikke er så sikker på er om skoleledelse (og eventuelt politikere som tillater dette) gjør gode nok vurderinger av hvilke konsekvenser dette får på sikt og gjør gode nok vurderinger av hvilken kompetanse som faktisk bør inn for å sikre gode forhold for alle elever. Jeg er redd for at de ikke har kunnskap om hvilke kompetanse som er mulig å trekke inn knyttet til slike problemstillinger.

 

Det holder ikke med en og annen vernepleierfaglig miljøarbeider for å sikre en tverrfaglig skole til det beste for alle elever og ansatte. Det trengs en klar og tydelig satsning initiert fra departement og skolebyråd. Vi må bygge solide faglige systemer også rundt disse elevene. Det fortjener de ansatte som står i vanskelige posisjoner. Det fortjener elevene som har det vanskelig.