I dag var det en klok dame som sa at skuffelse ikke bidrar til noen ting som helst. At det sjelden kommer noe konstruktivt ut av denne følelsen. At sinne var bedre. I prinsippet er jeg enig. I prinsippet. Men. Akkurat nå er jeg ferdig med å være sint. Sint på vegne av alle de barna som hadde fortjent bedre. Alle de barna som ikke profiterer på den monofaglige og monoprofesjonelle skolen. Jeg er ferdig, skuffet og resignert. 

Her om dagen ble det klart at KrF hadde fått gjennomslag for en lærernorm i budsjettforliket. En lærernorm som skal sikre flere lærere i skolen. Jeg er av dem som heier på flere kompetente voksne i skolen. Å tro på at økt kompetanse hos den enkelte lærer løser alle problemer i skolen er som å tro på julenissen. For å utnytte den enkeltes kompetanse er vi avhengig av en organisasjon som sørger for muligheter til å bruke denne kompetansen. Da trenger vi flere voksne.

 

Et viktig argument, både fra politikere og Utdanningsforbundet, er at lærere ofte blir opptatt av andre oppgaver enn de pedagogiske tiltakene. Skoler strever med sosiale utfordringer. Barn strever med livet. Likevel argumenterer dem med at flere lærere er det riktige for å løse disse utfordringene. Når det argumenteres med behovet for en lærernorm for å løse oppgaver som er utenfor hva som er lærernes kjernekompetanse og midt i andre profesjoner kjernekompetanse, blir det svært underlig. Ville vi etterlyst norm for sykepleiere på sykehus hvis det manglet leger, eller norm for piloter hvis det mangler bakkepersonal på flyplassen? En lærernorm med slike argumenter devaluerer ikke bare mitt eget fag. Det forenkler de komplekse utfordringene barn i skolen står overfor.

 

Det vi trenger er en norm for helse- og sosialfaglig personell i skolen, slik at lærerne faktisk kan fortsette å gjøre det de er gode på. Det hadde vært det revolusjonerende nye som hadde bidratt til en skole for alle, men jeg er i ferd med å gi opp… en skulle i det minste tro at partier som KrF og SV skulle forstå hvor viktig helse- og sosialfaglig kompetanse kan være for å gi folk like muligheter.

 

I dag var jeg på et seminar om inkluderende skole i forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Mye svært spennende og bra ble sagt på konferansen, noe jeg sikkert vil komme tilbake til i andre sammenhenger. De faglige bidragene fortalte om behovet for vilje, tilrettelegging for mestring, for samarbeid. At det er mulig med inkludering med rett kompetanse. De faglige bidragene var svært gjenkjennelig (og selvfølgelige) for meg med helse- og sosialfaglig utdanning.

 

Det var også overtydelig at historien om funksjonshemmede barn i skolen ikke først og fremst handler om brutte forventninger, men om manglende forventninger. Dagens skole og skolepolitikk har feilet. Like vel. Like vel er svaret mer av det samme. Flere lærere. bedre lærere. Lærere som i utgangspunktet har lite eller ingen kompetanse på utviklingshemming og universell utforming skal altså løse problemene som alle er enige om finnes. Grrr.

 

På dagens seminar var det to statsråder, to ombud, mange aktivister. Ingen. Ingen snakker om en tverrfaglig og tverrprofesjonell skole. Det er som om de er redd for at ved å snakke om dette i en slik sammenheng så vil de devaluere rettighetene til elever med funksjonshemming. Som om de tror at det å åpne opp for en skole som inneholder et mangfold av kompetanse vil stigmatisere elevene.

 

Det er jo ikke slik at elever bør ha rett på en lærer. Det må jo være slik at de har rett på å lære. På å ha det bra. På et miljø der de opplever å bli sett og hørt.

 

Jeg tror jeg gir opp. Det er visst bare meg som mener at det er underlig at skolen fortsatt er vår velferds siste monoprofesjonelle bastion. At det er underlig at selv om en på alle andre velferdsområder med krav om høy kompetanse så har en forstått at tverrfaglig arbeid er grunnleggende viktig, så snakker en i skolen fortsatt om at å styrke en profesjon er (nesten) det eneste saliggjørende.

 

En annen klok dame sa en gang til meg at det var viktig å velge sine kamper. Å finne kamper som betydde noe, selvsagt, men som det var mulig å vinne. Kampen for en bedre skole. En tverrprofesjonell og tverrfaglig skole. Kampen for en skole for alle barn, uavhengig av hvordan de lærer eller hva som trengs av kompetanse for å sikre skolens formål. For å sikre barnas egne mål. Den kampen er jeg i ferd med å gi opp. Det gjør meg trist og fortvilet. Selv om jeg vet at det ikke hjelper så mye.

 

Derfor bør jeg kanskje bytte ut det første ordet i tittelen på dette innlegget fra «faen» til «sukk». Kanskje…