Facebook gruppen Framsnakking har blitt et fenomen. Snart har den 25000 tilhengere. Dette er en gruppe som retter fokus på positiv forsterkning. Gruppen beskrives slik:

Å framsnakke-
er å snakke positivt om og til mennesker. Dersom man ikke har noe positivt å si, så lar man være å snakke om andre.
Hjelp oss med å spre denne holdningen. Alle tjener på det:)

Det er flotte greier. Det er både supert å ha fokus på det positive, samtidig som man ønsker at man skal overse det negative. Selvfølgelig er det vanskelig å gjennomføre hele tiden, men det er forbildelig enkle mål som Facebook gruppen har lagt opp til. Særlig fremming av Fram snakking som motsetning til BAKsnakking. Morsomt ordspill, med alvorlige undertoner. Særlig det å snakke mindre negativt om andre tror jeg mange kan lære av. For eksemepel bør mange politikere ha større fokus på dette. Ikke bare mindre baksnakking av andre, men særlig mindre baksnakking av andre forslag og ideer. Politikere har i for liten grad fokus på de positive sidene ved andres forslag og ideer, og faktisk ikke minst lite fokus på egne forslag i motsetning til mye fokus på hvor dårlige andres forslag er.

Kanskje vi andre som ser på politikken utenifra også har noe å lære av fokuset til gjeldende facebook gruppe. Jeg hørte Karin Andersen en gang fremhevet behovet for at folk og organisasjoner i større grad roste og støttet politikere som kom med gode forslag. Jeg er helt enig. Vi hiver oss fort frempå når politikere gjør noe vi misliker, klager på dem og ja nettopp; baksnakker de. Når de kommer med gode forslag, eller kjemper viktige kamper, så er vi stille. Det bør vi slutte med.

Når jeg sier at Framsnakking handler om positiv forsterkning så vil kanskje mange være litt uenig med meg, og ja jeg er da også litt lite presis. Positiv forsterkning har jeg skrevet om før, i forbindelse med julen. Jeg vil spesielt anbefale boken «Coercion, and its Fallout» av Sidman. Den presenterer noen gode ord om hvorfor positiv forsterkning er bedre enn negativ forsterkning og straff. Framfor alt tror jeg vi får et bedre samfun av det. Når man snakker om slike ting, kan man kanskje få inntrykk av at dette er litt new age eller hippie aktig. Love and peace! Det får så være. På 60 og 70 tallet ble en rekke alternative samfunn opprettet eller planlagt. Los Horocones var ett av dem. Forskjellen var at man her støtter seg på vitenskap og atferdsanalytisk tenkning. De har en svært interessant hjemmeside som jeg anbefaler. Mulig det er lite sammenheng mellom Framsnakking og Los Horocones, men jeg fikk noen assosiasjoner.

Uansett: Framsnakking er flott!