Christian Wiik
Christian Wiik

Kan det bli for mye? Kan det bli for mye «vernepleieri» på en arbeidsplass? Beklager å måtte utrykke det. Svaret er ja. Det skriver Christian Wiik. Han er barnevernpedagog og min første gjesteskribent her på bloggen. Han responderte på min utfordring til dere om å gjesteblogge her på vernepleieren.com. I dette innlegget skriver han som barnevernpedagog om sitt forhold til vernepleiere. Noe er veldig kjent, annet overrasker meg litt. Hva synes du?

Rullestolen eller mennesket?

Felleskap. Mangfold. Likeverd. Tre ord som hører sammen og som til en viss grad kan defineres som sosialarbeidernes tre viktigste ord. Hvis en ser bort fra pleie, omsorg, veiledning og rapport, vel å merke.

Jeg har gjennom mine nokså få men intensive år innenfor sosialarbeiderfeltet, oppdaget en ting. Vernepleiere er vernepleiere, barnevernpedagoger er barnevernpedagoger og ja, sosionomer, de er sosionomer. Vernepleieren er først oppe med hånden når det skal diskuteres hvordan «Ole» på best mulig måte blir håndtert med tanke på de etiske problemstillingene. Barnevernpedagogen er først oppe med hånden når det skal diskuteres hvordan en miljøterapeutisk skal arbeide for «Ole». Sosionomene, de sitter allerede ved tastaturet for å skrive rapporten. Vel. Dette stemmer ikke helt, men det er slik det føles å arbeide sammen med vernepleiere og sosionomer. Ja, jeg er barnevernpedagog, og det miljøterapeutiske arbeidet står i sentrum. Hvordan jeg samarbeider med en vernepleier? Jo, det er enkelt. Vi er begge mennesker, med en faglig tynge og en stolthet for faget.

For å få til ett godt samarbeid bør den felles forståelsen for ett annet menneske, være den første og største byggeklossen. Den må være lik og av samme materiale, slik at en kan bygge videre med forskjellige klosser som passer sammen. De har bare forskjellige farge. En farge for vernepleierens tanker, og en for barnevernpedagogens. Når dette blandes får en en tverrfaglig og god måte å løse en utfordring på.

En vernepleier er ofte en person som er sta (les: profesjonssta) og stolt over sin profesjon. Dette kommer frem i diskusjoner, planlegging og hvordan en vernepleier er som person. Stolt. Stolt over å være vernepleier. Jeg har arbeidet med vernepleiere i tre forskjellige arbeidsarenaer. Ungdomsinstitusjon, dagsenter og kriminalomsorgen. En ting slår meg. Vernepleiere er alle veldig lik. Alle er rolige, beherskede mennesker som vet hvordan en kommuniserer med «Ole», gjerne på flere plan, det være seg voldsom gestikulering eller tydelig ordvalg i en fin tone, som en vakker sang. En blir trollbundet, trollbundet av ordene og viktigheten av de.

Vernepleierne jeg har møtt, er på samme måte opptatt av planlegging. Målrettet planlegging på detaljnivå. De er lidenskapelig opptatt av hvordan målene skal utformes og i hvor stor grad de er oppnåelig. «Ole» må få si sitt. Brukermedvirkning. «Ole» skal få utrykke hvordan han skal oppnå målene og være med på å utforme sine mål. Det er tross alt «Ole» sine mål.

En vernepleier er opptatt av de små glimt. De små glimt av forbedring og fremgang. De små miljøterapeutiske grepene som gjorde det lille. Det lille som ga «Ole» det glimtet av solskinn. Det er dette som driver vernepleieren fremover, fremover mot neste mål, og mot neste lille glimt. «Den følelsen» har rast gjennom Twitter lenge. «Den følelsen» kan beskrive «vernepleieriet». «Den følelsen» skjer hver dag, i små glimt og i små doser.

«Den følelsen» er smittsom. Når jeg diskuterer miljøterapeutiske utfordringer med en vernepleier er det lett å kjenne på gløden og den lidenskapelige måten vernepleieren utrykker seg på.

Så, hva skiller en vernepleier og en barnevernpedagog i de miljøterapeutiske diskusjonene? Vel. Trenger det å være en forskjell? Ja. Men forskjellen ligger ikke på hvordan en utfører arbeidet direkte. Forskjellen ligger i hvordan vi som hjelpere tenker å planlegger i det små for å oppnå det beste for «Ole». Forskjellen ligger bak i ryggsekken vi har med oss, det er erfaringer fra arbeidslivet og erfaringer fra det private liv, blandet med kunnskap. Forskjellen ligger i hva vi fokuserer på. Hva må til for at «Ole» skal ha best mulig utvikling. Men i hvor stor grad tørr vi å diskutere? Tørr vi å forteller at vi er uenig. Dette er for all del bra å være enig, men fremmer det arbeidet? På en godt innarbeidet arbeidsplass skal det være plass til alle og takhøyde for alle profesjoner som er tilstede, for å si sitt og det de står for. Vernepleier + barnevernpedagog = godt resultat. Dette er noe vi sammen må gjøre noe med. Ikke at vi ikke skal være enig, men heftig, faglig diskusjon som ikke havner på personplan, er viktig. Vi må alle bli flinkere til å diskutere og fremme vårt arbeid. Ta ordet fra munnen å stå for det vi mener.

Kan det bli for mye? Kan det bli for mye «vernepleieri» på en arbeidsplass? Beklager å måtte utrykke det. Svaret er ja. Kanskje vernepleiere er litt for stolt? Nei, den stoltheten er viktig. Men jeg savner en større vilje og ett ønske om å videreutvikle «vernepleieriet». Vi må komme dit hen at alle får samme mulighet til egen bolig og en jobb som passer. Slik som det er i dag, er det bare de som virkelig brenner for bruker og brenner for fremtiden til bruker som får til underverker. Enhver vernepleier må se individet og brukeren for det de er og ikke som ett felleskap. ”Ole” er unik og trenger sine mål og sine egne fremtidsplaner. Vernepleieren må jobbe for individet i større grad for å løfte ”Ole” frem og ut i verden. Verden er ikke ett hinder en ikke kan forsere, en må bare finne ut hvordan en sammen skal komme seg over. Det handler om å se mulighetene å ikke begrensningene for bruker. Se hvilke ressurser bruker har istedenfor de begrensningene, som kanskje ikke er stor nok for å ta med i betraktningen engang. Jeg opplever at mange vernepleiere er såpass opptatt av pleie og omsorg at mulighetene faller bort. En bruker skal bli sett for det som er mulig, ikke for rullestolen som må være med overalt. Tanken på å ta med «Ole» på en fjelltopp blir umulig, fordi rullestolen må være med. Men det finnes en annen vei opp. Det finnes en vei som rullestolen kan bære. Fjelltoppen kan være så høy den bare vil, vernepleieren må ha tro på at veien kan bære.

Kanskje vernepleiere glemmer mulighetene? Ikke nøy deg med enten rullestolen eller mennesket. Ta begge deler. Det handler om å være en vernepleier med stor V.