Foto: Hans Anders Museth Brønmo (vernepleier)
Foto: Hans Anders Museth Brønmo (vernepleier)

Er det ingen som skal stoppe opp og si at nok er nok?
Det skriver min neste gjesteblogger i dette innlegget.
Her om dagen fikk jeg en e-post fra en ung kvinnelig vernepleier. Hun skriver ærlig om sine erfaringer i arbeidet i tjenestene for personer med utviklingshemning. Hun utfordrer både vernepleiere, tidligere kollegaer og myndigheter. Professor Johans Sandvin sa en gang at en av grunnene til at situasjonen for personer med utviklingshemning er som den er, er at de mangler en sterk profesjon i ryggen. gjestebloggeren her skriver at vernepleiere må stå enda mer opp for rettighetene til personer med utviklingshemning. Les, tenk og kommenter:

Refleksjoner om å arbeide for personer med utviklingshemning
Jeg jobber som vernepleier og har gjort det i 5 år. Studerer nå til master. Jeg ønsker å fortelle om betraktninger rundt det å jobbe med fantastiske mennesker, og ett mindre godt støtteapparat i kommunene. Som vernepleier opplever jeg å måtte stå frem som en talsperson og kjempe for ”mine” brukere som jeg jobber med. Som yrkesutøver har man en utdanning, kompetanse og muligens tanker om hva man tenker er bra å tilføre andre i deres liv. Mang en gang har jeg tatt meg selv i å ”mistenke” andre, også kollegaer, for å ikke ville det absolutt beste og tenke ut fra et ”bruker” perspektiv i samhandling med disse menneskene. Er det med rette å tenke slik? Flere ganger hørt andre som har kalt mennesker med store hjelpe behov for: ” du er gris du”,” de skjønner ikke noe allikevel”,” idiot”,” ikke verdt et slikt liv”.

Dette har jeg hørt både fra tidligere kollegaer og folk jeg omgås med. Det skremmer meg da at livene til disse menneskene ligger i hender som ikke føles helt trygge. Hva skal kreves for disse? Jeg tror først og fremst erfaring og personlig egnethet er det som burde vektlegges .

Men hvem er de? De er flotte mennesker, ja mange er født litt annerledes skrudd sammen enn oss andre. Men de fargelegger hverdagen og gjør meg mer bevisst i eget liv. Dette er en bonus med vernepleieryrket! Stadig får jeg øynene opp for ting som jeg selvfølgelig har tenkt og ikke minst lest mye om, men som fra en manns munn ble til ”tyngde” i hodet mitt. En ettermiddagsvakt på jobb så kommer en mann inn til meg mens jeg er hos en annen bruker. Han er født med hjerneskade og har epilepsi. Han setter seg ned og vi sitter og prater om musikk. Dette er hans absolutte favorittområde. Så kommer han inn på sin ”diagnose” og sier at hvis han hadde vært normal og ikke født som han er så hadde han hatt en stor drøm. Å bli ambulansesjåfør! Det var måten han sa det på og uttrykket han hadde som satte meg litt ut. Han hadde nok tenkt en del på dette. Mange går og higer etter et liv som skal være så mye ”bedre” enn det vi allerede har. Med utviklingshemmede har jeg ofte tenkt tanken at ”de vet ikke hva de ikke får…”,at de som er født inn i en verden med mindre ressurser enn andre, ikke kan ”ønske” seg tilbake til noe. Som hvis en erverver hjerneskade som voksen etc. Denne tanken ble satt ut av spill for min del etter samtalen med denne mannen.

Å kjempe for disse menneskene er en stor oppgaven, som jeg opplever som verdifull, men også mange ganger litt håpløs. I helsevesenet jobber vi ”nederst” med mennesker som har komplekse, ulike og mange behov for tilrettelegging. Og da få fra overordnede , kommune og ledere at en må tenke økonomi og budsjett blir helt feil for meg. Jeg forsvarer ofte dette med at jeg kan ikke gi den gode hjelpen jeg er ansatt til hvis jeg skal gå og tenke på hvor lang tid jeg bruker inne hos en person, for eksempel morgenstell. Helsepolitikken drives fremover med nye reformer og effektivisering. Den nye samhandlings reformen som tredde i kraft 1. Januar i år skal gi kommunene enda mer ansvaret for mennesker som ikke kan ”stå opp” for seg selv. Ingen går i media eller snakker på vegne av de, som det for 30 år siden var et enormt fokus på(FNs sitt år for funksjonshemmede 1981). Selvfølgelig så har ulike bruker organisasjoner en innflytelse. Men hvis en ser på eldre og barn så er de mye mer fremme og blir ”prioritert” . Hvis en gammel dame ikke får dusje på en uke er det VG oppslag. Hva med hvis en med autisme utagerer og skader seg selv fordi rammene er utrygge? Det kommer neppe i VG, selv om det etter min mening burde vært mer belyst mange utviklingshemmedes hverdag. Ofte leses solskinnshistorier om utviklingshemmede som etter min mening kan gi et feil bilde av hva slags situasjon disse menneskene er i.  Klart alt er ikke svart, men flere rapporter viser at institusjons tanken er på god vei tilbake i helsepolitikken .(Kittelsaa & Tøssebro,Vi vil vi vil, men får vi det til?). Det bygges store bofelleskap og mennesker blir satt sammen i boliger som ikke har forutsetninger for å leve sammen og som ikke har valgt det selv. Jeg frykter med den nye reformen enda mer press her i forhold til de som ønsker bolig og at kommunen kommer til å sette flere sammen i boliger som ikke skulle vært sammen. For eksempel psykiatriske pasienter og utviklingshemmede i et og samme bygg.

Selv jobber jeg i et bofelleskap hvor det er 12 mennesker som bor sammen. Det er bygd på etter hvert som årene går, nå er vi oppe i 12 og flere ventes. Er det ingen som skal stoppe opp og si at nok er nok? Foreldre er utviklingshemmedes talsperson og mange er naturlig nok slitne etter mange års kamp. For eksempel for å få en bolig. De jeg har møtt sier de ikke orker mer og godtar kanskje mer enn de burde. Fremtiden for utviklingshemmede ligger nok mer og mer i hendene på oss som vernepleiere og andre som jobber for dem. Vi må stå enda mer opp for deres rettigheter og deres stemmer. Å gi klar tale på hva de trenger og ikke trenger. Hvis ingen står opp tenker jeg at  gruppen utviklingshemmede vil bli enda mer nedprioritert, de er jo tross alt ”bare” utviklingshemmet”. Lurer på hvordan valget i 2013 hadde blitt hvis en hadde satt fokus på omsorgen for utviklingshemmede og virkelig tatt tak i utfordringer som bolig og sysselsetting.