Foto hentet fra Flikcr siden til Arbeiderpartiet
Foto hentet fra Flikcr siden til Arbeiderpartiet

Kjære Jens, Audun og Liv Signe

Vet dere, dere er de eneste som får julebrev fra meg i år. Av rein høflighet ønsker jeg dere selvsagt en riktig god jul. Det er jo sånn man gjør i julebrev. Men, egentlig. Egentlig ønsker jeg at dere skal jobbe denne julen. Jeg vil låse dere inne på et eller annet kontor. Ønske dere lykke til, og være tydelig på at dere bør jobbe til dere har løst dette her. Det er nok no. For. Slik jeg forstår det (jeg er dog ikke jurist) så fikk dere en oppgave fra høyesterett på fredag. En oppgave som dessverre ikke kan vente. Høyesterett sa at det nå er opp til politikerne. Og vet dere hva, Jens, Audun og Liv Signe. Det er dere, det.

Oppgaven burde være strålende enkel. Særlig for dere. For, oppgaven består i å vise humanitet. Vise hva som virkelig bor i oss alle. Vise styrken i politikken. Oppgaven til dere er å vise en hel verden at barnets beste er det beste. At barnets beste også er vårt alles beste.

Domstolene påpeker, igjen slik jeg forstår det, at innvandringsregulerende hensyn kan innenfor dagens lovverk overgå barnets beste. Det er selvsagt trist, men det er nødvendigvis ikke dommerne sin feil. Det er dere politikerne som har ansvaret. Og selvsagt også oss som velger politikere. Vi må rett og slett endre lovverket. For å endre lovverket trengs det et politisk flertall. Et flertall som ikke finnes i dag.

Jeg har full forståelse for at du Audun ønsker at SV blir i regjering. Som medlem i SV gjør jeg det og. Til tross for at vi her snakker om en regjering som i denne saken viser en inhumanitet som går langt utenfor de grensene jeg vet om. Grensene jeg er blitt opplært til å hegne om. Gjennom regjeringsarbeid får SV gjennomslag for en lang rekke saker vi ikke hadde fått utenfor regjeringskontorene. Jeg hadde håpet at dette også gjaldt denne saken. Regjeringen trenger ikke mindre SV politikk, den trenger mer. Men. I denne saken har jeg også full forståelse for at Venstre skriker fra sin (op)posisjon. Det er deres jobb. Det er rett og slett nok no. Jeg har i hvert fall fått nok av politisk posisjonering for å få mest mulig gjennom. For, mitt kjære SV: Best mulig resultat ut av ingenting, blir fortsatt ingenting. Og ingenting for barna vi her snakker om betyr alt. Ingenting betyr alt. Ingenting betyr at norske barn blir sendt ut av landet. Tenk. Mine barn er 8 og 5 år gamle. Rundt omkring i Norge er det barn som har vært lengre i Norge enn dem. Og de står i fare for å bli kastet ut. De er liksom mindre norske enn ungene mine? Jeg kan bare ikke forstå det. Jeg tror det er mange som ikke kan forstå det. Kan virkelig dere, Jens, Audun og Liv Signe forstå det? At vi skal kaste ut norske barn fra landet. Kan dere virkelig det?

Kanskje gjemmer dere dere bak at dette er saker der foreldrene ikke har gjort det de burde gjøre. Det er ikke noe nytt at foreldre gjør valg som samfunnet oppfatter som dårlige for barna. Men for meg, og jeg er ganske så sikker på at det gjelder dere tre også, Jens, Audun og Liv Signe, så har det alltid vært en grunnleggende premiss at hvis foreldrene ikke gjør hva som er best, så går samfunnet inn og kompenserer og tar ansvar. Vi legger barnets beste til grunn og vi tenker og handler, nesten automatisk fordi det sitter i ryggmargsrefleksen, at alle barn skal få like muligheter til å klare seg i livet uavhengig av deres foreldre. Jeg vil ikke, og igjen; jeg tror ikke dere vil, reduserer barn til et middel og ta et langt skritt bort fra velferdstanken, felleskapet og troen på at alle barn skal ha like muligheter til tross for ulike forutsetninger. *

Denne julen er det opp til dere. Dere må ta ansvar for de lengeventende barna. Dere må kompensere for de eventuelle feil foreldrene deres har gjort. Alle de norske barna som trenger en trygghet som nettopp dere kan gi dem. Alle de lengeventende barna må få bli. Sammen med familiene deres. Så kan vi begynne på nytt. Og, om ikke dere klarer å bli enige om dette i regjeringen, kan dere i det minste stille alle deres stortingsrepresentanter fritt i denne saken. På den måten kan de folka som er valgte av folket bestemme dette. De som er valgte av lokalmiljøene som nå virkelig kjemper ikke bare for barnas beste, men for barnets beste. Da får også stortingsrepresentantene stå til ansvar for politikken som angår mange av borgerne i deres hjemfylker. Jeg skulle selvsagt ønske at det var et politisk flertall for en helt annen asylpolitikk. Det er det ikke i dag, men er noe vi kan gjøre noe med til høsten. Det som er mulig er å skaffe et politisk flertall til å gjøre noe med akkurat disse barna det her er snakk om. Jeg tror at et helt Norge vil ha forståelse for det nå når vi går inn i julehøytiden.

Så derfor, Jens, Liv Signe og Audun. Ha en riktig god arbeidsjul.

PS! Jeg har skrevet om dette to ganger før. En gang om den viktige forskjellen mellom Barnas beste og barnets beste. Og en gang om de normative premissene som asylpolitikken bør bygges på.

*Formuleringene i dette avsnittet er delvis stjålet fra en barnevernpedagog og arbeiderpartipolitiker som skrev noe lignende på Facebook-statusen sin for noen måneder siden.