Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

Stikkord

Autisme

Fordi den kjærligheten er både vond, vanskelig og så fantastisk på ein og samme gong.

Vi starter april der det forhåpentligvis blir noko som ligne vår, varmare ver, og irriterande fluger, men april er også mnd der vi på verdsbasis sett fokus på autismespekterforstyrrelse. Les mer «Fordi den kjærligheten er både vond, vanskelig og så fantastisk på ein og samme gong.»

Søsken. Kjærlighet.

Han var kanskje 12. Jeg vet ikke helt. Han var kanskje 12 og bror til en gutt med autisme. Jeg. Vernepleieren i habiliteringstjenesten. Som hadde hatt mest fokus på broren. Skolen. Litt på foreldrenes situasjon. Ikke på hans situasjon. Broren. Før nå. Den timen med han. Vi to på trampolinen. Det er noen situasjoner som en husker bedre enn andre. Denne. Søsken. Les mer «Søsken. Kjærlighet.»

Uten mål og mening!

Det begynner riktig nok å bli en del år siden. Siden jeg jobbet i habiliteringstjenesten for barn. Siden jeg veiledet ansatte i barnehager og skoler. Veiledet dem som jobbet for barn med utviklingshemming og/ eller autisme. Men. Det er vanskelig å glemme det mange av oss har ment lenge. Deler av skoleverket svikter. Svikter barna. Les mer «Uten mål og mening!»

«Hei du som skal jobbe med meg, eg treng at du likar meg»

«Ikkje alle passar inn i denne jobben, det er ikkje berre å setje inn ein vikar eller overtallig.

Du må verkeleg like meg.»

Ragne Larsen er mor. Og blogger. Jeg har lenge tenkt at jeg skulle invitere henne som gjesteblogger her, da hun skriver innlegg som er viktig også for oss vernepleiere å lese. Når jeg så denne teksten, som først er publisert på bloggen «På randen med Ragne», ba jeg henne om å få lov til å republisere den her. Du forstår sikkert hvorfor når du leser videre. Les mer ««Hei du som skal jobbe med meg, eg treng at du likar meg»»

Lenge leve Hans!

PS! Leser du videre så avsløres litt av det som skjer i episode 8 av Broens sesong 3. Spoiler alert!

…..

Hans er død. Denne uken døde Hans, og det gjør vondt. Vondt der du vet. I magen der alle tanker og følelser knyter seg sammen som en klump. Det gjør så vondt at en skulle tro det var virkelig. Det er heldigvis ikke virkelig. Ikke for Hans. Ikke for Saga. Ikke for meg. Les mer «Lenge leve Hans!»

Du ser det ikke før du tror det!

Det er rett og slett skikkelig trist. For. Intensjonene er jo så gode. Skikkelig gode. Barna først. Alltid. Barnets beste. Uansett. Men. Hvor ble egentlig nyansene av i sommerens debatt om adhd, autisme og overgrep?

Les mer «Du ser det ikke før du tror det!»

World Autism Awareness Day

autismdayFra farlige kriminelle til sosiale entreprenører. Dette er to av ytterpunktene knyttet til medias dekning av autisme. Og, to av mange grunner til at det er viktig med en egen dag som særskilt retter fokus på autisme. I dag, 2. april, er det nemlig FNs World Autism Awareness Day.

Både som vernepleierstudent og som vernepleier har jeg jobbet for personer med autisme og deres familier i ulike settinger. Særlig i arbeidet i barnehabiliteringstjenesten møtte jeg familier med særskilte utfordringer og problemer i hverdagen. Ofte ble barnas medfødte utfordringer forsterket av manglende kompetanse og forståelse hos de arenaene småbarnsfamilier ferdes på. Men. Også ofte møtte jeg engasjerte og flinke folk som arbeidet for å styrke livene til personer med autisme. Jeg har også i mitt interessepolitiske arbeid sett at tjenestene til personer med autisme kunne vært styrket.

I mitt virke for personer med autisme har jeg sett at det både er behov for myteknusere og mulighetsagenter/ døråpnere. På en dag som denne er det viktig å markere at dette er noe vi vernepleiere og andre fagfolk må tilstrebe å være.

Autisme er noe myteomspunnet og for mange kanskje noe litt mystisk. Når vi hører om det i media er det litt for ofte knyttet til kriminalitet. Alvorlig kriminalitet. Både i rettsaken etter 22. juli massakren og i omtalen av gjerningsmannen i skoleskytingen ved Newtown, Connecticut ble autisme nevnt. Nevnt på en slik måte at noen kan tenke at autisme er årsaken til alvorlig kriminalitet. Nevnt på en slik måte at folk med denne diagnosen muligens blir ytterligere stigmatisert og diagnosen ytterligere mystifisert. Det er problematisk. Fagfolk, media og andre må være bevisst hvilken språkbruk vi bruker i slike sammenhenger. Og at vi er tydelige på hva autisme faktisk er. Eksempelvis. I en bloggpost jeg skrev i forbindelse med 22. juli rettsaken refererer jeg blant annet til Simon Baron-Cohen. Det kan jeg også gjøre på en dag som denne:

“People with autism typically have difficulties with the cognitive component (they have trouble inferring what other people might think or feel), but have intact affective empathy (it upsets them to hear of others suffering). ”

Mange vernepleiere jobber for personer med autisme. Derfor er det også viktig at vernepleiere bidrar til å avmystifisere autisme. Vi må bidra til at diskusjonene rundt autisme er kunnskapsbaserte. Vi må være ”mythbusters”. Vernepleiere bør reagere når media eller andre fagfolk er unøyaktige i sin omtale av autisme. Forhåpentligvis er det ikke noen som fremdeles tror at årsaken til autisme er kjøleskapskalde mødre eller akademiske fedre. Men kunnskap om autisme trengs fortsatt. Den kunnskapen vernepleiere som jobber for personer med autisme har er viktig at også befolkningen ellers, og kanskje særskilt administratorer og politikere, får kjennskap til. Mytene om autisme bygger funksjonshemmende barrierer.

Vernepleiere skal ikke bare være myteknusere. Vi skal også bidra til muligheter. Både i det direkte arbeidet for den enkelte. Enten det er i opplæring og oppfølging av barn med autisme, eller det er i bistand til å mestre dagliglivet. Og i det å fremme inkludering, kanskje særlig i arbeidslivet. Vi har i det siste sett noen strålende eksempler på muligheter. Pixellus og Unicus er slike eksempler. Det trengs folk som ser muligheter. Som er innovative. Vernepleiere bør stå i første rekke som innovatører, også på dette feltet.

Jeg vil komme med noe små anbefalinger som på hver sin måte handler om autisme. Og som passer bra på en slik bevisstgjøringsdag som i dag.

  • Skribenten og samfunnsdebattanten Yousef Assidiq er en av de mest spennende stemmene i den norske samfunnsdebatten. I dette innlegget skriver han litt om hvordan det er å ha Aspergerdiagnose.
  • Vernepleier og høgskolelektor i vernepleie, Thomas Owren, har skrevet mastergrad om autisme. Jeg har enda ikke lest den, men tør like vel å skrive den opp som en anbefaling. Temaet er nemlig svært så spennende, og passer godt på en dag som handler om bevisstgjøring. I  ”Autreat and Autscape: informing and challenging the neurotypical will and ability to include” skriver han nemlig blant annet at ”Based on how conference conditions are created, the study casts doubt on the will and ability of a non-autistic majority to provide full and effective participation for an autistic minority.”
  • autismeforeningens nettsider finnes mye informasjon om autisme, også aktuelt for oss såkalte fagpersoner.
  • FN har en egen nettside om World Autism Awareness Day

«This international attention is essential to address stigma, lack of awareness and inadequate support structures. Now is the time to work for a more inclusive society, highlight the talents of affected people and ensure opportunities for them to realize their potential. »

Secretary-General Ban Ki-moon

Skjermbilde 2013-04-01 kl. 22.48.38Anbefaler også denne lille filmen om autisme:


Blogg på WordPress.com.

opp ↑