Bilde fra innlegget på aftenposten.no«Dernest kan en sørge for at voksentettheten blir større slik at hver elev blir sett, og økt tverrfaglighet slik at norsklæreren har tid til å være norsklærer.»

Nok et lite innlegg om skole. Denne gangen som en reaksjon på at noen ønsker å busse elever med dårlige norskkunnskaper bort fra nærskolen. Dette ble publisert på aftenposten sine nettsider her om dagen:

Gode skoler, ikke gode busser
Kristjánsson vil busse bort bestevennene til datteren min. Han vil frata barna i gaten felleskapet nærskolen representerer. Når han i Aftenposten 12. mars argumenterer for bussing av barn fra øst til vest i Oslo, vil han skape et ”de” og et ”vi” som folk i liten grad tenker på før noen setter seg på bussen.

Det er selvsagt riktig at Oslo øst har sine utfordringer. Språkkunnskaper er en del av dem. Satsning på norsk er svært viktig. Den satsningen må foregå i nærskolen og i nærmiljøet. Ved å busse bort barna sier Kristjánsson at nærskolen ikke klarer utfordringene. Hvis det er et problem med bussing i privat regi, slik som Kristjánsson skriver, løser en det ikke med mer bussing. En løser det med å innskrenke muligheten til fritt skolevalg.

I stedet for å busse barna bort fra vennene sine bør utfordringen til norske politikere være hvordan skape nærskoler som både sikrer norskkunnskaper og gode nærmiljø. De kan begynne med å vurdere om finansieringsmodellen ivaretar behovet for særskilt satsning på norsk. Dernest kan en sørge for at voksentettheten blir større slik at hver elev blir sett, og økt tverrfaglighet slik at norsklæreren har tid til å være norsklærer.

Utfordringen om gode nærskoler må gå til både høyre og venstresiden i norsk politikk. Hvis en absolutt skal gi venstresiden en utfordring, slik som formålet med spalten i Aftenposten er, bør det være hvordan en kan kartlegge barns språkferdigheter i barnehagen på en slik måte at den kan gi grunnlag for gode intensive språktreningsprogram før barna begynner på skolen.

Vi trenger ikke gode skolebusser i Oslo. Vi trenger gode skoler.

Cato Brunvand Ellingsen
Pappa på Bjørndal

PS1: Jeg har skrevet om bussing før. Da var det Heikki Holmås som ønsket det. 

Les også mitt innlegg «Dårlig politikk, ikke dårlige foreldre» for mer om språk og skole. 

Anbefaler også dette innlegget om bussing av barn i Oslo-skolen. Bjarne Kristoffersen skriver godt om samme tema som mitt innlegg handler om.