Ja, da er nafo seminaret over for dette året. Nok en gang en fantastisk blanding av gode faglige presentasjoner, faglige diskusjoner og sosialt samvær. Ca. 800 fagfolk samlet seg på Storefjell høgfjellshotell i år. Det er en god blanding av folk med ulik bakgrunn og ulike arbeidsplasser, men jeg tør påstå at dette er den største samlingen av vernepleiere man får her til lands. Det er antakeligvis også den største samlingen av folk som jobber med personer med utviklingshemning.

Det er mye som kan framheves fra årets seminar. En av mine kjepphester er at folk som jobber med personer med utviklingshemning ikke er flinke nok til å skryte av det arbeidet de gjør. Dette gjelder stort sett ikke på NAFO seminaret. Her er terskelen lav for å komme med de gode historiene fra arbeidshverdagen. Ofte er det også godt dokumentert det man driver med. Samtidig finner du helt smale forelesninger med vanskelig tilgjengelig teori.

For min egen del var nok symposiumene om organisering og kvalitetssikring mest givende. «Historien» fra Sandefjord der man har fått til det «umulige» var inspirerende. Are Karlsen og Jørn Isaksen var som vanlig systematisk og fornuftig i sin forelesning om effektiv behandling. Seminaret ble avsluttet med Ottershagen som fortalte hvordan de i Sørum kommune arbeider for å sette faget i sentrum. Programmet med mange av lysarkene som er presentert finner du her. Anbefales å ta en titt på.

Som jeg har skrevet tidligere er seminaret sterkt preget av sosiale sammenkomster på kveld og natt. Like vell er det en gjennomgående holdning at folk skal opp tidlig og at man faktisk har fokus på faget gjennom hele seminaret. Jeg er også glad for at så mange som 50-60 personer kom for å høre meg snakke om NAKU, til tross for at jeg hadde min forelesning klokken 1745 fredag ettermiddag.

Det er flott å se og treffe så mange folk som er opptatt av det samme. Opp til 8 paralelle forelesninger gjør at det er mye man ikke får med seg. Men man får med seg en haug med inspirasjon til å fortsette jobben for gode levekår for personer med utviklingshemning. Takk for det, NAFO.

PS! Tittelen på dette innlegget er stjålet fra Martin Olsson sin forelesning om behandlingsintigritet.