«Så slikt gjør vi i blant i Sør-Trøndelag, vi klatrer i trær og vi løper ut. Det ironiske med det siste tiltaket er at denne kvinnen – som i flere tiår har vært utsatt for et imponerende arsenal av presumptivt aversive tiltak (herunder nedlegging, isolering og tvangsmedisinering), selv har forestlått dette tiltaket, det er hun som har blitt spurt hva hun vil at personalet skal gjøre når det blir for vanskelig.»

For noen dager siden kom diskusjonen om mageleie opp igjen på facebooksiden «vernepleier». Dette etter at Bernt Barstad skrev et innlegg der. Diskusjonen handlet om språkbruk, mageleie og også om andre forhold knyttet til faglige diskusjoner, sosiale medier m.m. Her i dette innlegget ønsker Bernt å utdype, presisere og videreføre diskusjonen. Jeg ønsker at denne bloggen skal være en arena for viktige vernepleierfaglige debatter. Her er det han skriver:

Mer om mageleie
Av Bernt Barstad

Jeg la ut en sak på gruppen «Vernepleier» på Facebook for noen dager siden. Det ble interessant, noen vil nok hevde at begrepet «Det gikk ei kule varmt» var dekkende for responsen. I skrivende stund har innlegget fått innpå 200 «likes» og diskusjonstråden er lang og interessant.

 

Innlegget handlet om en opplevelse ved årets NAFO-seminar som ble avsluttet sist søndag. NAFO-seminaret er det største og et av de viktigste seminarene for oss som jobber for og med mennesker med utviklingshemming, autister og andre mennesker med spesielle behov. Mange mener det er vårens vakreste eventyr.

 

Bakgrunnen for innlegget på Facebook var en samtale, hvor det ble brukt enkelte ord om en kvinne med utviklingshemming som hadde en svært utfordrende atferd, selvskading var et av ordene som ble nevnt. Det jeg særlig reagerte på var språkbruk som – «Ta i grep», «Få kontroll over henne» og «Hun er den verste vi har». Dette var språkbruk jeg trodde hørte fortiden til. Det er viktig å presisere at konteksten dette ble ytret var en sosial setting, og at dette selvsagt påvirker språkbruken. Poenget mitt er at denne samtalen fikk meg til å tenke, og det er disse tankene jeg i dette blogginnlegget ønsker å videreformidle og diskutere.

 

For det første tenkte jeg følgende om språket; «den verste» – vi har utfordrende pasienter (habiliteringstjenesten har pasienter), ordet utfordring åpner for løsninger. «Ta i grep» – nei, vi skjermer. «Få kontroll over henne» – nei vi trygger.

 

For det andre fikk samtalen og facebook-diskusjonen meg til å undre meg over hvorfor Sør-Trøndelag (hvor jeg jobber) er nederst på statistikken over registrert bruk av mageleie. Tabellen under viser fakta – dog pr 3. kvartal 2013 – slikt sett er det gammelt nytt, men det tallenes tale er klar.

 

Tabell som Bernt henviser til med oversikt over bruk av mageleie

 

Som man kan se er tabellen satt opp fra fylker med mest til fylker med minst bruk av «mageleie». Ulikhetene er store, og i Facebookinnlegget undret jeg over hvorfor det var sånn.

 

Hvorfor har det seg slik at mens Sør-Trøndelag ikke hadde noen vedtak med bruk av mageleie 3. kvartal 2013, hadde Hedmark og Oppland – som hver har drøyt 100000 færre innbyggere henholdsvis 8 og 7 slike vedtak? Det kan umulig skyldes fravær av fagfolk, mange av landets fremste fagfolk kommer fra disse to fylkene. Dette er fagfolk som har særdeles god kompetanse på å analysere og endre atferd. Fagfolk som vet, at språk er en viktig maktfaktor, som brukt galt kan skape distanse til brukeren, og brukt riktig kan skape nærhet og inkludering til brukeren.

 

Det er viktig å endre atferd som er til stor fare for brukeren eller omgivelsene. Endring av atferd, er noe atferdsanalytikere  kan. Analysere atferd, se det hele i lys av det operante paradigmet, shape og prompte atferd. Hvorfor har de da så mange vedtak på mageleie? Gjør man noe annet i Sør-Trøndelag?

 

Jeg vet hva vi gjør i Sør-Trøndelag, og kan gjøre rede for det. Jeg vet ikke hva de gjør andre steder. En av grunnene til at det ikke er registrert bruk av mageleie i Sør-Trøndelag kan handle om kultur.

Det er i Sør-Trøndelag man har tiltak som innebærer at tjenesteyter klatrer opp i et tre, dersom man er skogen og det oppstår utagering – klatre opp i treet, og vent til det går over.

Jeg har jobbet noen år bokstavelig talt på gulvet, med utagering og bruk av mageleie. Jeg har drøftet dette med en kvinne med utviklingshemming som på åttitallet ble utsatt for dette fra meg og mine kolleger. Vi satt og diskuterte «nedlegging», hun navnga mange av mine kolleger fra den tiden og kunne fortelle hvem som var hardhendt og hvem som ikke var det (vi som jobbet med henne mente selv vi var godt skolerte gjennom Løvstadskolen). Hun var også veldig opptatt av å vite hvorfor vi måtte legge henne ned i gulvet. Jeg hadde strengt tatt ingen annen forklaring enn at det var noe man ofte gjorde på -80 tallet. Hun understreket at nedlegging var noe de var ferdige med, før hun for fjerde gang instruerte meg i hva jeg skulle gjøre hvis hun ble sint. Da skulle jeg nemlig løpe ut av leiligheten å lukke døren.

 

Så slikt gjør vi i blant i Sør-Trøndelag, vi klatrer i trær og vi løper ut. Det ironiske med det siste tiltaket er at denne kvinnen – som i flere tiår har vært utsatt for et imponerende arsenal av presumptivt aversive tiltak (herunder nedlegging, isolering og tvangsmedisinering), selv har forestlått dette tiltaket, det er hun som har blitt spurt hva hun vil at personalet skal gjøre når det blir for vanskelig.

 

Synd hun ikke ble spurt 30 år tidligere.

 

En annen ting vi gjør i Sør-Trøndelag er at vi ikke har en kultur for nedlegging/ mageleie, vi har det ikke i repertoaret vårt på mulige tiltak mot andres atferd. Det er ikke et av alternativene. Det er ikke i verktøykista vår. Dette betyr ikke at vi ikke vet at nedlegging/ mageleie er et av verktøyene som finnes, dette betyr ikke at vi for all fremtid vil unngå nedlegging/ mageleie, det kan plutselig skje i neste uke at vi må ta del i den slags. Jeg kommer ikke til å like det, jeg vil lete med lys og lykte etter alternativer dersom jeg står i den situasjonen. Ved Habiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag er vi flinke på risikovurderinger, en god risikovurdering kan bidra slik at man kanskje kommer på forkant og kan avverge situasjon før de har får eskalert.

 

Jeg sier ikke at de andre fylkene ikke hører på brukerne, eller at de andre fylkene har nedlegging/ mageleie langt fremme i verktøykista si, og det er heller ingen grunn til å tro at andre fylker ikke er flinke til å foreta risikovurderinger.

 

Jeg håper den diskusjonen som innlegget på FB tirsdag 26. april førte til, får leve lenge. Jeg håper og ønsker at vi kan diskutere tiltak på en åpen og ryddig måte – i blant ble det litt «ruskete» på FB – det tåles, dersom man kan fortsette på en god måte når stormen har lagt seg.

 

Aller helst håper jeg at det hadde vært mulig å hatt et forum (har ikke peiling hvordan vi skal få det til), hvor vi kunne drøftet disse skikkelig utfordrende casene. Jeg vil helt sikkert bli mer opplyst av å ta del i et slikt forum, kanskje enkelte andre blir det også.

 

Etter å ha lest blogginnlegget i «Vernepleieren.com», som ble publisert 28. april, fikk jeg nesten lyst å sette meg på skolebenken igjen. Det irriterer meg litt, jeg har jo kommet i den alderen hvor det synes viktigere å telle pensjonspoeng enn studiepoeng. Allikevel tror jeg den utdanningen som VID Vitenskapelige høgskole i Sandnes, den som blir en videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming kan kanskje gjøre hverdagen lettere for noen i fremtiden, med tanke på hvilket verktøy man skal anvende. Du har fått et tungt og viktig verv Ulf Berge som skal utvikle et slikt studie – lykke til.

Bernt Barstad

Bernt BarstadBernt er vernepleier, samfunnsengasjert og trønder. Han jobber i Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag (siden høst -91), samt at han tar noen private oppdrag (forelesning, veiledning m.m.).
Forfatter av boka Seksualitet og utviklingshemning (Universitetsforlaget 2006).
Utdanning: Vernepleierutdanning fra -88, Videreutdanning i målrettet miljøarbeid fra -92, Videreutdanning i sexologi fra -03, Master fra NTNU – Funksjonshemming og samfunn fra -13.